BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dimecres, 6 de juliol de 2011

Nomenaments a l'Ajuntament de Beniarrés

Al BOP nº 127 de data 6 de juliol ha eixit publicats els nomenaments de tinents d'alcalde i les delegacions de les regidories.


Cal dir, segons es va anunciar en la darrera sessió plenària, que s'encetava un periode de converses amb els partits de l'oposició, PSPV-PSOE i BLOC, per tal que les regidories que no estaven delegades pogueren ser acceptades per algun regidor a l'oposició. A data de hui desconec si s'han iniciat les converses i el resultat de les mateixes.


Tot seguit podeu llegir l'edicte publicat ( està en castellà doncs és la llengua en que ho publica l'Ajuntament de Beniarrés):


Tras la celebración de las elecciones municipales el día 22 de mayo de 2011, y habiéndose procedido el día 11 de junio de 2011 la constitución de la nueva Corporación Local, se hacen públicos los nombramientos de los Tenientes de Alcalde de esta Corporación, en virtud de la Resolución de Alcaldía nº 98/2011, de 13 de junio:


- 1ª. Tenencia de Alcaldía: D. Francisco B. Sellés Sanchís.


- 2ª. Tenencia de Alcaldía: D. Ignacio Tomás Lorente.


- 3ª. Tenencia de Alcaldía: Dña Noemí Crespo López

Beniarrés, a 14 de junio de 2011
EL ALCALDE
Fdo: Luís Tomás López


EDICTO


Tras la celebración de las elecciones municipales el día 22 de mayo de 2011, y habiéndose procedido el día 11 de junio de 2011 a la constitución de la nueva Corporación Local, se hacen públicos las delegaciones siguientes:


CULTURA Y JUVENTUD .....Dª. NOEMÍ CRESPO LÓPEZ.


HACIENDA, DEPORTES Y MEDIO AMBIENTE...... D. FRANCISCO B. SELLÉS SANCHÍS.


SERVICIOS SOCIALES, INFANCIA Y MUJER ....... Dª. GEMMA GARCÍA DOMÍNGUEZ.


FIESTAS Y TURISMO ......D. IGNACIO TOMÁS LORENTE.


Beniarrés, a 13 de junio de 2011
EL ALCALDE
Fdo: Luís Tomás López
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...