BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dimecres, 6 de juliol de 2011

Declaració de bens i activitats dels membres de l'Ajuntament de Beniarrés

Ha eixit publicat al BOP nº 127 de data 6 de juliol la declaració de bens i activitats per motiu de la presa de possessió.

En aquest document es pot saber els actius ( bens immobles, solars o bancals, així com els diners en entitats bancàries), es saben els passius ( que son els diners que es deuen en préstecs o hipoteques) i finalment les activitats ( que son els ingressos que provenen del treball de cada regidor).

Tot seguit podeu llegir l’edicte publicat al blog:

En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, y asimismo, por el Art. 131 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, desarrollado por el Decreto 191/2010 de 19 de noviembre del Consell, por el que se regulan las declaraciones de actividades y bienes de los miembros de las corporaciones locales de la Comunitat Valenciana, se procede a la publicación de la declaración de actividades y bienes de los concejales del Ayuntamiento de Beniarrés, como motivo de su toma de posesión.


LUÍS TOMÁS LÓPEZ
Cargo público origen de la declaración
Denominación: Concejal del Grupo Popular

1. Activo
1. Bienes inmuebles (según valor catastral y porcentaje de titularidad) 0 €
2. Valor total de otros bienes (según porcentaje de titularidad) 5.500 €
TOTAL 5.500 €

2. Pasivo
Créditos, préstamos, deudas etc. 0 €

3. Actividades: 28.000 €

FRANCISCO BERNARDO SELLÉS SANCHÍS
Cargo público origen de la declaración
Denominación: Concejal del Grupo Popular

1. Activo
1. Bienes inmuebles (según valor catastral y porcentaje de titularidad) 0 €
2. Valor total de otros bienes (según porcentaje de titularidad) 1.850 €
TOTAL 1.850 €

2. Pasivo
Créditos, préstamos, deudas etc. 0 €

3. Actividades: 0 €


IGNACIO TOMÁS LORENTE
Cargo público origen de la declaración
Denominación: Concejal del Grupo Popular.

1. Activo
1. Bienes inmuebles (según valor catastral y porcentaje de titularidad) 0€
2. Valor total de otros bienes (según porcentaje de titularidad) 22.300 €
TOTAL 22.300 €

2. Pasivo
Créditos, préstamos, deudas etc. 22.000 €

3. Actividades: 6.384 €

NOEMÍ CRESPO LÓPEZ
Cargo público origen de la declaración
Denominación: Concejal del Grupo Popular

1. Activo
1. Bienes inmuebles (según valor catastral y porcentaje de titularidad) 107.456´87 €
2. Valor total de otros bienes (según porcentaje de titularidad) 0 €
TOTAL 107.456´87 €

2. Pasivo
Créditos, préstamos, deudas etc. 80.810 €

3. Actividades: 15.400 €

GEMMA GARCÍA DOMÍNGUEZ
Cargo público origen de la declaración
Denominación: Concejal del Grupo Popular.

1. Activo
1. Bienes inmuebles (según valor catastral y porcentaje de titularidad) 15.700 €
2. Valor total de otros bienes (según porcentaje de titularidad) 800 €
TOTAL 16.500 €

2. Pasivo
Créditos, préstamos, deudas etc. 12.000 €

3. Actividades: 9.000 €

JOSEP JORDÀ NAVARRO
Cargo público origen de la declaración
Denominación: Concejal del Grupo del Bloc Nacionalista Valencià

1. Activo
1. Bienes inmuebles (según valor catastral y porcentaje de titularidad) 33.536´53 €
2. Valor total de otros bienes (según porcentaje de titularidad) 5.000 €
TOTAL 38.536´53 €

2. Pasivo
Créditos, préstamos, deudas etc. 95.000 €

3. Actividades: 31.034´60 €

MIQUEL ÀNGEL SANCHÍS JORDÀ
Cargo público origen de la declaración

Denominación: Concejal del Grup del Bloc NacionalistaValencià


1. Activo
1. Bienes inmuebles (según valor catastral y porcentaje de titularidad) 28.300 €
2. Valor total de otros bienes (según porcentaje de titularidad) 9.000 €
TOTAL 37.300 €

2. Pasivo
Créditos, préstamos, deudas etc. 18.300 €

3. Actividades: 10.102´00 €

JESÚS GOZALBEZ LÓPEZ
Cargo público origen de la declaración
Denominación: Concejal del Grupo Municipal Socialista

1. Activo
1. Bienes inmuebles (según valor catastral y porcentaje de titularidad) 141.244 €
2. Valor total de otros bienes (según porcentaje de titularidad) 23.124 €
TOTAL 164. 368 €

2. Pasivo
Créditos, préstamos, deudas etc. 62.600 €

3. Actividades: 16.299´15 €

Mª JESÚS NAVARRRO LAVIÑA
Cargo público origen de la declaración
Denominación: Concejal del Grupo Municipal Socialista

1. Activo
1. Bienes inmuebles (según valor catastral y porcentaje de titularidad) 0 €
2. Valor total de otros bienes (según porcentaje de titularidad) 0 €
TOTAL 0 €

2. Pasivo
Créditos, préstamos, deudas etc. 16.890´55 €

3. Actividades: 19.384´26 €


Com a dada curiosa voldria assenyalar el que diu que cobra el nostre alcalde, Luis Tomàs, doncs al tindre un sou public també es publica al BOP, havent una diferència de més de 8.000 € entre el que diu que cobra i el publica el BOP que cobra com “Adjunto al Coordinador de la Agencia Gestora de la Montaña”.

1 comentari:

SAJOLIDA ha dit...

Agencia de Montaña?
Explica'ns que és això Fede.

Per cert 8000 € de diferència és una barbaritat.
Perquè es permeten eixes coses?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...