BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: METEOROLOGIA: El dissabte 12 de maig es celebra a Beniarrés el VI Encontre D'aficionats a la Meteorologia

dijous, 30 de setembre de 2010

Ple Ordinari a l’Ajuntament de Beniarrés

El dijous 30 de setembre a les 19:00 hores al saló de plens.

L’alcalde- president de l’Ajuntament de Beniarrés, Luis Tomàs, va dictar la convocatòria de sessió ordinària per al dijous 30 de setembre de 2010 amb a les 19:00 hores el següent ordre del dia:

1.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària núm.13 celebrada el dia 8 de setembre de 2010.

2.- Si és el cas, aprovar la proposta d’adjudicació de la mesa de contractació de la concessió demanial del local destinat al bar de nova piscina municipal.

3.- Si és el cas, aprovació del compte general de l’exercici pressupostari del 2009.

4.- Llicències urbanístiques.

5.- Aprovació inicial de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en el sól, subsòl o vol del domini públic a favor d’empreses explotadores de serveis de submistrament.

6.- Assumptes extraordinaris si els haguera.

7.- Donar compte de resolucions d’alcaldia dictades des de l´últim ple ordinari fins a la convocatòria d’aquest ple (Resolucions núm. 102/2010 – 152/2010)

8.- Mocions grups polítics

9.- Precs i preguntes

Al ser un ple de caràcter extraordinari es poden presentar mocions i preguntes per part dels grups polítics que estan a l’oposició. En aquest cas, també hi han preguntes que ha presentat una veïna del poble per a que siguen contestades en aquesta sessió ordinària.

A destacar l’adjudicació de la gestió del nou bar de la piscina en el punt 2. Tot sembla indicar que dels nou interessats en la seua gestió, els qui finalment opten a quedar-se-la serà ben reduït degut al dificil plec de condicions que va aprovar l'equip de govern del PP.

L’aprovació definitiva del Compte General de l’any 2009 i on ix reflexat tots els pagaments i deutes que té l’ajuntament i que fan referència a l’any 2009.

També destacar que van al ple llicències urbanístiques que van ser sol·licitades en març i abril, es a dir, fa més de 6 mesos i que ja estan fetes, per tant, amb quina llicència han obrat si ara se’ls atorga?

Bé, sols queda convidar-vos a assistir-ne.

3 comentaris:

Anònim ha dit...

Hola!! No se si sabies que ahir va haver-hi una vaga general??!! Asi nomes veig articles del plenari...
Res a dir?? Res a fer? Tot allo que el teu cap ZP faça esta ben fet?Ja hi ha prou llevat la benda...Ni tampoc veig que mos expliques que pasa al PPSPV ara en tanta primaria candidats,anul.lacions..el ridicul de l'esquerra(perdoneu-me aquelles persones qu si som d'esquerres perque el PPSPV no el considere d'esquerres) Valencia sera historic a les proximes eleccions,que vegonya!
Pero be hi ha gent com Fede mateix que no es digna ni a fer una minima mencio d'ahir...QUE TB ERES UN CURRANT,OBLIDA DE KI MANE SI ES EL TEU PARTIT O NO,MOS ESTAN FOTEN!!!

Anònim ha dit...

amb la reforma laboral del PPSOE, quan entren els del PP nadaran de pantxeta, la qüestió és queixar-se si fan política d'esquerres per que la fan, i si la fan de dretes, per que la fan tambè, ja veus tu, d'aci dos dies ja tenim de nou als del PP parlan català en la intimitat.
manda huevos!!!

Beniarres al dia ha dit...

Per a dir-me tot això, t'has d'amagar darrere d'un anònim? Tens obert aquest blog per a escriure la teua valoració de la vaga general quan vullgues.

Et dic que no soc un "borreguet" que tot el que fa el president del govern ho veu bé. El que no m'agrada, evidentment que ho critique.

La vaga general no va ser seguida per molta gent i els seus efectes pense que no obtindran els fins esperats.

Vivim en un mon globalitzat i on el vertader poder és el dels diners, desgraciadament estem perdent la batalla contra el neocon liberal.

Els estats cada vegada tenen menys poder per culpa de les polítiques neocon i liberals, que va portar endavant Bush i a l'estat espanyol Aznar.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...