BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dimarts, 29 d’abril de 2014

Si no hi han problemes, no cal buscar solucions

Ahir dilluns 28 d’Abril es va celebrar sessió plenària a l’Ajuntament de Beniarrés de caràcter ordinari.

Aquesta sessió era la que s’havia d’haver celebrat el darrer dimecres del mes de Març, doncs les sessions plenàries a Beniarrés es celebren cada 3 mesos, però per “falta” d’assumptes a tractar (segons l’alcaldia) es va deixar passar un mes.

Aquests son els punts de l’ordre del dia de la sessió celebrada el dilluns 28 d’Abril de 2014:

1.Aprobación del borrador del Acta de la sesión plenaria extraordinaria nº 1/14 celebrada el día 5 de marzo de 2014.

2.Realización del sorteo público para determinar la composición de las mesas electorales para las elecciones al parlamento europeo de 25 de mayo de 2014.

3.Asuntos extraordinarios, si los hubiere


4.Dación de cuenta de las Resoluciones de Alcaldía dictadas desde el último Pleno Ordinario hasta la Convocatoria de este Pleno ( Desde la Resolución nº 118/13 hasta la 20/14 )


5.Informes de Alcaldía, en su caso.


6.Mociones de los grupos municipales, si los hubiere.


7.Turno de ruegos y preguntas”

Com es pot apreciar, si exceptuem l’elecció de la composició de les meses electorals per a les properes eleccions europees del 25 de Maig, no hi ha res de res a tractar, la qual cosa sols hem fa pensar una cosa, o a Beniarrés no hi ha problemes o l’equip de govern del Partido Popular no té solucions ni respostes al problemes del nostre poble.

No hi ha solucions per reactivar l’economia local ni crear llocs de treball, no hi han plans per activar el turisme local i crear riquesa al poble, no hi han problemes de brutícia al carrers de Beniarrés, no hi han problemes d’infraestructures, no hi han problemes de transport públic, no es té l’intenció de donar participació a la ciutadania en activitats culturals ni esportives, no hi ha solucions per a sanejar la deficitària economia de l’Ajuntament si no es recórrer a préstecs bancaris o pujada de tributs, es a dir, l’Ajuntament de Beniarrés no té respostes als problemes del poble, per que problemes hi han.

Per últim, una mostra més de que la gent “passa” i no veu l’Ajuntament com ha entitat que ha de solucionar els problemes i les necessitats dels veïns i veïnes de Beniarrés, es que novament estava sols a la Sala de Plens seguint la sessió plenària i es que realment pense que aquesta desafecció cap a la política local, es una actitud premeditada del Paritdo Popular, d’aquesta manera quan u menys sap i menys informació té, més fàcil es de manipular i escoltar una sola veritat, la que l’equip de govern del PP vol que escoltes, encara que estiga lluny del dia a dia dels qui vivim a Beniarrés.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...