BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

divendres, 15 de febrer de 2013

Si t’agreden els coets, t’interessa


Per al dissabte 23 de febrer de 2013 s’ha organitzat a Beniarrés un curs de responsable de grup, més conegut com CRE (Consumidors Reconeguts com Experts) per tal de tindre la titulació oficial per participar en esdevenidments realcionats amb el mon dels coets, com les tradicionals cordaes que celebrem a Beniarrés, la possibilitat d’aquirir coets com els de foc seguit o la possibilitat d’aconseguir autorització de muntar un esdeveniment pirotècnic. .

Imatge d'una Cordà
La programació és la següent i cal portar una fotografia tipus carnet:

Data: Dissabte 23 de febrer de 2013.


Lloc d'impartició: Centre cultural ¨Joan Fuster¨ de Beniarrés.

Organitzador: Ajuntament de Beniarrés / Asociación d'Amics de les Festes d'Elx.

El preu del curs serà de 25 €

Horari:

09:00 Acreditació dels participants.

09:30 a 10:00 Presentació del curs i ponents.

10:00 a 11:00 Mòdul I: Normativa i Legislació sobre Manifestacions Festives.

11:00 a 12:00 Mòdul II: Nocions Històriques iAntropològiques.

12:00 a 13:00 Mòdul III: Informació Articles Pirotècnics a Emprar.

13:00 a 14:00 Mòdul IV: Desenrotllament de l'Espectacle.

14:00 a 16:00 Temps lliure per a menjar.

16:00 a 18:00 Temps disponible per a estudi i resolució de dubtes.

18:00 a 19:00 Control de coneixements dels participants.

19:00 Tancament del Curs.

Ponents:

Mòdul I: Sra. Cristina Balaguer, Servici Tècnic de Gestió Administrativa de la 
Conselleria de Governació i Justícia.

Mòdul II: Dr. D. Daniel Carmona, Secretari Càtedra Misteri d´Elx, UMH.

Mòdul III: D. Antonio Ferrandez, Pirotècnia Germans Ferrandez.

Mòdul IV: D. Torquat Saavedra, Responsable Tècnic de l'Ajuntament d'Elx en la Xarxa Unió Omics de la F.E.M.P.

Control de coneixements:

Tipus Test Certificació superació del control: Dependència de l'Àrea d'Indústria i 
Energia de la Subdelegació del Govern


Més informació:
On en aquest extracte publicat a Piroart.comI

Dicha ITC número 18 del Reglamento hizo posible que personas no profesionales de la pirotecnia vayan a poder usar elementos pirotécnicos sin marcado CE en actos de arraigada celebración en ciertas localidades españolas. Así, entre otras cosas, el Gobierno de España logró salvar el problema que suponía el que la normativa europea no contemplara el uso de productos pirotécnicos especiales (por ejemplo con trayectoria errática) en fiestas tradicionales por parte de no profesionales. Esto fue motivo de preocupación antes de aprobarse el vigente Reglamento de Pirotecnia puesto que parecía que iban a peligrar las manifestaciones festivas de gran arraigo cultural donde se usaban productos pirotécnicos o pólvora.

Para salvar el escoyo se previó lo siguiente: las administraciones interesadas deberán solicitar que los actos donde se usa pirotecnia por parte de "no profesionales" reciban, antes que nada, el reconocimiento oficial de "Manifestaciones festivas religiosas, culturales y tradicionales". Tras ello, los grupos festivos o culturales implicados en dichas celebraciones, debidamente reconocidos como tales, deberán formar a todos sus miembros para capacitarlos como "Consumidores Reconocidos como Expertos" (CRE). Estas clases serán impartidas, a los miembros de cada grupo, por los correspondientes "Responsables de Grupo CRE" (RGCRE). Las certificaciones dadas en el acto al que se refiere esta noticia eran las que, precisamente, convierten a los primeros 359 valencianos en RGCRE. Y serán, así, quienes formen al resto de integrantes de sus grupos en normativa, normas de seguridad, manejo, etc. de pirotecnia sin marcado CE (como el caso de los tro de bac).

La instrucción que reciben los RGCRE se concentra en una sola jornada, en un sábado, iniciándose a las 9 de la mañana y terminando a las 8 de la tarde. En dicho espacio de tiempo reciben varias ponencias seguidas y, finalmente, deben someterse a un examen tipo test donde se valoran los conocimientos adquiridos, prueba que es corregida por parte del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...