BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

diumenge, 2 de desembre de 2012

Que no s'enterem ....El passat divendres  30 de novembre és va celebrar sessió plenària a l’Ajuntament de Beniarrés de caràcter extraordinari.

El tercer punt de l’ordre del dia era l’aclariment del sou de l’alcalde, entre el que s’havia acordat en el passat ple de 28 de juny de 2012 i publicat  al BOP nº 132  de data 12 de juliol i el que actualment ha estat  cobrant l’alcalde per la seua dedicació exclusiva des de eixe mateix dia.

El que es va publicar al BOP és el següent:

PRIMER. Determinar que el càrrec d’Alcaldia realitze les seues funcions en règim de dedicació exclusiva durant l’horari laboral i d’atenció al públic de la resta de personal de l’Ajuntament, sense perjudici, de per raó del càrrec i de forma especial, es requerisca fora de citat horari.


SEGON. Establir a favor de l’alcalde que exercisca el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva, les retribucions que a continuació es relacionen, que es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats de l’any i les dos restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i donar-los d’alta en el règim general de la Seguretat Social, havent d’assumir esta corporació el pagament de les quotes empresarials que corresponga.

-El càrrec d’alcalde, percebrà un retribució anual de 10.500 €.

TERCER.  Que es publique en el Butlletí Oficial de la Província de forma integra l’Acord plenari a l’efecte del seu general coneixement, donada la seua transcendència”.


Clarament es pot llegir al segon punt que “les retribucions que a continuació es relacionen, que es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats de l’any i les dos restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre” .

Pense que tots sabem llegir, encara que “hem estudiat” a una escola pública, i que el que ix publicat al BOP, és que els 10.500 € anuals de sou es divideixen en 12 pagues corresponents als 12 mesos de l’any, més 2 pagues extra i que aquest acord plenari entra en vigor a partir del dia que es publica al BOP, eixint a 750 € al mes, més dues pagues extra per la mateixa quantitat.

Doncs bé, tots els qui heu llegit el publicat i entés el mateix que jo, estem equivocats, no s’enterem i a més a més ,tenim mala fé si hem entés que el sou a l’alcaldia era de 750 € bruts al mes.

El que es va acordar, segons la interpretació dels 5 regidors del Partido Popular,  el passat dia 28 de juny a la sessió plenària era que els 10.500 € eren des del dia de la seu aprovació i publicació al BOP , es a dir des del 12 de juliol de 2012 i no com diu el publicat al BOP en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats de l’any i les dos restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre” .

Queda per tant clar, que segons el Partido Popular, els 10.500 € son per al mig any que queda del 2012 i no per a tot l’any que era el que es va acordar en sessió plenària i publicar al BOP.

Per tant, el sou de l’alcalde és de 1.500 € ( bruts) al més des del primer dia que ha començat a cobrar, es a dir, des del 12 de juliol de 2012, més dues pagues extra, el que dona una quantitat anual de 21.000 € més la seguretat social que també va a càrrec de l’Ajuntament de Beniarrés i que suma al voltant dels 8.000 € i que és el que percebrà integrament l’any 2013.

Aquest aclariment, rectificació o nou sou de l’alcalde va ser aprovat amb els 5 vots a favor dels representants del Partido Popular, 2 abstencions dels representants del BLOC i els vots en contra dels 2 representants del PSPV-PSOE.

14 comentaris:

miquelet ha dit...

Tens que saber que la nostra intenció abans del plenari era votar en contra del sou de l’Alcalde, doncs nosaltres també ens vam sentir enganyats el darrer estiu amb la xifra de la votació de la dedicació exclusiva, la qual creguérem de 750€ i ha resultat ser 1500€ bruts. però després del numeret que es muntaren l’alcalde, el secretari i Jesús psoe jugant al “teléfono trencat” este m’ha dit, este m’ha contestat sense traure res en clar i la intervenció de Noemi per explicar-nos la diferència entre sou brut 1500 i sou net 1200 o la de Arturo per explicar-nos el “total devengado” i la part contributiva i l’IRPF de les nòmines dels funcionaris i els càrrecs públics... com si de cas, nosaltres fórem uns nou vinguts al món laboral!!!! ens impediren votar junt cap dels altres grups politics i creu-me qualssevol altra persona independent al psoe o pp s’haguera vist obligat a abstenir-se en la votació.
El bloc creu en la necessitat de la dedicació exclusiva de l’alcalde sempre la qual repercuteix a la població en un percentatge de millores en els serveix, en les infraestructures, augment de la població, de la qualitat de vida, d’habitatges, d’ocupació dels veïns i veïnes, de la economia local... a mi em sembla que aquets requisits no es compleixen i és clar que el sou de Luís ens dol i molt, però no ens sentim responsables d’aquest fet. Nosaltres no li votarem!!!!

Anònim ha dit...

No tenen vergonya. Es pensen que som tontos?. Algù pensava que l'alcalde anava a cobrar sols 750€?. Si per fer menys en la diputació cobrava prou més. Ens ha enganyat com a xinesos. Ara a veure que fan els regidors del PSOE i el Bloc al respecte perque es l'han clavat doblada. Viva l'alcalde.

Anònim ha dit...

EL BLOC COMO SIEMPRE POR ENCIMA DEL BIEN O DEL MAL ELLOS COMO SIEMPRE SIN DESPEINARSE NO SEA QUE EL TIO PP SE ENFADE

Anònim ha dit...

Luis, jo et vaig votar però et dic una cosa, no llaures be i ja no et tornaré a votar. Un alcalde s'ha de deixar l'anima pel seu poble i tu ja fa molt de temps que no ho fas. Espere que no et tornes a presentar

Beniarres al dia ha dit...

Miquel com bé sabràs no vaig poder assistir a la sessió plenària per l’hora en que es va celebrar, doncs a les12:30 hores, els qui tenim la sort de tindre treball estem en ell.

Hi han unes coses que no entenc: Imagine que els criteris per a votar a favor d’una cosa o un altra s’estableixen per la documentació que vos se aporta per part de secretaria i en aquest cas era ben clara o s’està a favor de que l’alcalde tinga un sou de 1.500 € o no. Per tant no entenc com per la deliberació o com per el “numeret” com tú dius es pot canviar d’opinió. Sincerament no entenc que té que vore una cosa amb estar o no a favor del sou de l’alcalde. A més a més , no entenc quan dius que els vas veure obligat a abstindres, doncs no es votaven conceptes abstractes, estaven votant-se números, millor dit diners, que son xifres molt concretes.

El sou de 1.500 € de l’alcalde és únicament responsabilitat de tots els regidors del PP, encara que l’únic beneficiat siga l’alcalde, doncs ells amb els seus vots i els seus arguments han volgut justificar el sou que està percebent des del primer dia de la seua dedicació.

Igual que no comprenc com dius “és clar que el sou de Luís ens dol i molt referint-te al BLOC), però no ens sentim responsables d’aquest fet”. Evidentment que no sou responsable, doncs juntament amb el PSPV-PSOE sou minoria al consistori beniarresí però abstent-se no justifica el vostre dol.

Ací i torne a dir-ho, els únics responsables del sou de 1.500 € que cobra l’alcalde de Beniarrés és tot el grup de Partido Popular, però cal posar-se al lloc i pronunciar-se quan ú no està d’acord i en aquest cas l’abstenció és assumir el que la majoria vol.

Anònim ha dit...

Un sou de 1500 euros em sembla normalet per a un alcalde, el problema és que Luis sembla cansat i no s'ho guanya.

Anònim ha dit...

LOS DEL BLOC EN SU LINEA LA AMBIGUEDAD POR BANDERA Y MOJARSE LO JUSTO

Anònim ha dit...

En un poble de 1300 persones no cal un Alcalde amb sou, la política a de ser per vocació i no per a enriquir-se. A demés quants diners cobreu per anar a un plenari? De bades o euros euros...

Anònim ha dit...

Serà valent el batle i renunciarà a la seva paga "extra" de Nadal amb solidaritat amb la resta de funcionaris? Nooooo!! faltaria més. Que llàstima que a nosaltres si i a alguns no.MERDA DE SERVEI PUBLIC!

Anònim ha dit...

JV anave per les vespraes i dia que en dos hores li sobrava. estos de que van?

Anònim ha dit...

JV era molt JV. Ell feia les gestions per telèfon, per SMS o, simplement, no les feia.

Anònim ha dit...

Home 1500E no son mols diners es el que tindria de cobrar qualsevol persona, fora del PSOE no remugarieu.

Anònim ha dit...

Fede una pregunta que no s’ha contestat, quan aneu a fer un plenari quin és el sou per assistir per concejal?

Beniarres al dia ha dit...

L'assistènica a una sessió plenària d'un regidor és de 50 € dure 10 minuts o dure 3 hores.

La persona alliberada en aquest cas l'alcalde, no cobra.

Per tant cada sessió plenària, en el cas d'assistir tots els regidors, té un cost de 400 € per a les arques municipals.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...