BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dimarts, 14 de febrer de 2012

RESUM DE LA REFORMA LABORAL APROVADA PEL GOVERN CENTRAL

El Govern de Mariano Rajoy va aprovar finalment aquest divendres la reforma laboral amb la qual pretenen "frenar la sagnia de destrucció d'ocupació que està patint Espanya". La vicepresidenta de l'Executiu, Soraya Sáenz de Santamaría, acompanyada de ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez, ha explicat les claus de la nova normativa que acaba de ratificar el Consell de Ministres i que entra en vigor aquest dissabte després de la seva publicació al BOE.


Acomiadament


La indemnització per acomiadament improcedent es redueix per als contractes indefinits de 45 a 33 dies per any treballat , amb un màxim de 24 mensualitats (ara són 42). Aquesta nova indemnització no tindrà caràcter retroactiu i s'aplicarà només als nous contractes. Aquesta decisió del Govern ha estat el punt més polèmic. "Amb aquesta reforma es justifica una pèrdua de drets dels treballadors i s'amplia la llibertat dels empresaris per prendre decisions", critica Enrique Goizueta, advocat laboralista. "Reduir la indemnització a 33 dies no afavorirà l'ocupació tenint en compte que quan encara era de 45 dies s'ha acomiadat a molta gent", explica. Els contractes fixos que actualment tinguin dret a 45 dies per any mantindran aquesta quantia fins al'entrada en vigor de la nova norma, ia partir d'aquest dia la indemnització passarà a ser de 33 dies. El límit per a ambdós períodes serà de 42 mensualitats.


L'acomiadament objectiu-que permet a les empreses fer fora empleats per causes econòmiques, organitzatives, tècniques o de producció amb una indemnització de 20 dies per any treballat-es pot aplicar quan hi hagi pèrdues actuals o previsió de tenir-i quan la companyia tingui una disminució de ingressos durant tres trimestres consecutius. La ministra de Treball ha assegurat que "per descomptat hi haurà un control judicial" en aquests casos. Aquest control judicial seria, en tot cas, a posteriori, i després que un treballador interposa la corresponent denúncia.


L'absentisme laboral individual del treballador deixa d'estar vinculat al que hagi establert per al conjunt de la plantilla, per tal de justificar més fàcilment l'acomiadament.


Els organismes i entitats del sector públic que no siguin viables ni es prevegi que ho puguin ser en els propers anys podran acollir-se a causes objectives d'acomiadament per redimensionar plantilles.


Les empreses que acomiadin a més de 100 treballadors hauran d'articular un pla de recol · locació externa dissenyat per a un període mínim de sis mesos.


Contractes


Es crea un nou contracte indefinit amb un any de prova que podran utilitzar les pimes amb menys de 50 treballadors. Gaudirà d'una deducció de 3.000 euros per la contractació d'un primer empleat menor de 30 anys.


A partir del 31 de desembre no es podran encadenar contractes temporals que superin els 24 mesos.


L'edat màxima per accedir al contracte de formació i aprenentatge serà de 30 anys fins que la taxa d'atur baixi del 15%.


Es fomenta la contractació indefinida dels joves menors de 30 anys amb fins a 3.600 euros, mentre que per als aturats de llarga durada la xifra serà de fins a 4.500 euros.


Formació


Els treballadors de més d'un d'un any d'antiguitat tindran dret a 20 hores anuals de formació retribuïdes sempre que el contingut d'aquests cursos estigui vinculat al lloc de treball. A més, es crearà un registre on es recollirà la formació que ha rebut el treballador al llarg de la seva vida. Així, s'exigeix que l'empresari, quan porti a terme una modificació tècnica a la qual s'hagi de adaptar el treballador, li ofereixi un curs perquè pugui formar-se.


Convenis


Es facilitarà la desvinculació, és a dir, que els empresaris que travessis dificultats econòmiques, i les justifiquin, podran desvincular-se del conveni que reguli el seu sector i decidir les noves condicions de treball. Si no arribar a un acord amb els representants dels treballadors, qualsevol de les parts podrà acudir a la Comissió Consultiva de convenis Col · lectius o els seus equivalent autonòmics, que nomenarà un àrbitre i resoldrà en 25 dies com a màxim.


Els convenis d'empresa tindran prioritat sobre els d'àmbit superior. Per afavorir la negociació i la consecució dels acords, les parts han de negociar un nou conveni en el termini màxim de 2 anys. a partir d'aquesta data, el conveni ja no estarà vigent, per la qual cosa es posa fi a la ultractividad indefinida dels convenis.


Per afavorir la negociació i la consecució dels acords, les parts han de negociar un nou conveni en el termini màxim de 2 anys des que es decideix començar la negociació. A partir d'aquesta data, el conveni ja no estarà vigent, per la qual cosa es posa fi a la ultractividad indefinida dels convenis, és a dir, que un conveni no podrà estar indefinidament en vigor mentre es negocia el nou.


Indemnitzacions a directius de bancs


Els directius d'entitats financeres que hagin estat apartats del seu càrrec mitjançant un expedient disciplinari no tindran dret a percebre indemnització . A més, seguint les recomanacions de la Unió Europea es limiten les indemnitzacions per cessament d'activitat d'aquests directius. Aquestes indemnitzacions no podran superar la menor de les següents quanties: dos anys de remuneració fixa o dues vegades les bases màximes resultants dels límits fixats pel Govern fa una setmana.

Altres


Es estreta la col · laboració amb les mútues de treball per avaluar la incapacitat temporal dels treballadors.


Cobrament de l'atur anticipat. Es possibilita la capitalització del 100% de la prestació per desocupació per a joves de fins a 30 anys i dones de fins a 35 anys que iniciïn una activitat com a treballadors autònoms.


Es proposa un pla especial de la Inspecció de Treball per combatre el frau i l'economia submergida. Els empleats que cobrin la prestació per atur podran realitzar serveis d'interès general en benefici de la comunitat, mitjançant convenis de col · laboració amb les administracions públiques. Aquesta prestació és coercitiva, és a dir, en cas de no dur a terme l'aturat podria patir una penalització.


Recentment, Báñez ha assenyalat que els serveis públics d'ocupació (l'antic Inem) només aconsegueixen col · locar el 3% dels aturats, uns resultats que va dir que "no són bons", tenint en compte que Espanya té més de cinc milions de desocupats. Per facilitar la recerca de feina, el Govern permetrà que les empreses de treball temporal s'uneixin al sector públic, establint una col · laboració publicoprivada per ajudar a recol · locar els aturats.


Font: 20minutos.es11.02.2012
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...