BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dijous, 7 d’abril de 2011

La realitat sembla ser un altra

L'Ajuntament de Beniarrés reconeix en març de 2011, factures impagades de l'any 2010 per més de 53.000 €


Un Ajuntament deu estar per a servir als seus ciutadans i ciutadanes, així com també, per a dinamitzar l’economia dels pobles com el nostre, doncs en moltes ocasions, és l’entitat a nivell local que més diners gestiona.


Però aquests diners que tots els ciutadans i ciutadanes posem en mans dels nostres governants deuen ser ben gestionats i pagar als proveïdors o empreses contractes que presenten els serveis, en un temps prudencial, sent generosos,quan diem prudencial a pagar dintre dels 60 dies des de que es presenta la factura.


Recentment, el passat dia 30 de març de 2011, es va aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdtis per valor de més de 53.000 €, es a dir factures que es van presentar al llarg de l’any 2010 i que no tenen cabuda en el pressupost del mateix any, passant-se a pagar-se a càrrec de l’any 2011.


Amb l’aprovació d’aquest reconeixement no vol dir que es faça efectiu el pagament de les factures, simplement és que es reconeix que estan per a pagar i que ja anirà pagant-se.


Seria comprensible que aquestes factures foren d’imprevistos o coses de necessitat, per no és així, com podreu comprovar en algunes de les factures que exposaré. Són factures que estaven previstes al principi de l’any i que no s’han abonat a les empreses que les han presentat, o bé perquè no hi havien diners, o bé perquè s’han gastat els diners en altres coses que el govern popular a l’Ajuntament de Beniarrés ha considerat més oportú.


Tot seguit vos poses algunes de les factures que s’han reconegut ara a finals del més de març i que d’ara endavant s’aniran pagant, si hi han diners clar:


A la Mancomunitat el Xarpolar per l’arreplegada del tercer trimestre de l’any 2010, li se deu 12.676 €


A bars de Beniarrés per invitacions al llarg de la passada Fireta li se deuen 800 €


Per l’actuació de la Tuna el dia de la Purssima és deu a la rondalla que va tocar 800 €


A l’empresa que prestava el servei de grua les passades Festes Patronals d’agost és deu 1044 €


A Iberdrola per diferents factures de l’any 2010 li seu de més de 9.000 €


A la Mancomunitat el Xarpolar per l’arreplegada del quart trimestre de l’any 2010, li se deu 12.676 €


A la Creu Roja per serveis prestats en un prova de BTT li se deu 417 €


A l’empresa que neteja els edificis li se deu el mes de gener de 2010 per un valor de 2283 €


I així fins arribar a 53.000 € Com es pot comprovar, no es or tot el que rellueix al nostre Ajuntament i la realitat sembla ser un altra
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...