BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dilluns, 14 de febrer de 2011

Ple Extraordinari a l'Ajuntament de Beniarrés


Per al dimarts 15 de febrer a les 18:00 hores, l’alcalde - president de l’Ajuntament de Beniarrés, ha convocat una sessió plenària de caràcter extraordinari amb el següent ordre del dia:

1.- Aprovar l’esborrany de les actes de les sessions de 29 de desembre del 2010 i 21 de gener de 2011.

2.- Dació de compte de la resolució 215/2010, de 30 de desembre, per mitjà de la qual s’acorda la pròrroga del Pressupost General de la corporació per a l’exercici 2011.

En aquest punt es dóna compte del decret pel qual es prorroga el pressupost de l’any 2010 per a l’any 2011 fins que no s’aprove el nou pressupost per al present any. És tot el mateix menys el capítol d’inversions.

3.-Acordar, si és procedent, l’aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Beniarrés per a l’exercici 2011 i la plantilla de personal.

Es tracta d’aprovar el pressupost per a l’any 2011. Patix un retallada d’uns 500.000 € respecte al de l’any 2010. Vaja per davant que en cap moment se’ns ha convidat a participar en la seua elaboració, sent que al mes de maig hi ha eleccions municipals i autonòmiques. En breu vos donaré més detalls que realment vos sorprendran.

Respecte a la plantilla de personal, dir que no que no es crea cap plaça de treball públic nova. Recordar que encara estan per a traure dues places que ja van ser aprovades fa uns anys: una plaça d’operari de serveis múltiples i l’altra d’auxiliar administratiu.

4.- Acordar, si és procedent, l’adjudicació de la parcel·la 7.2 del polígon industrial de Beniarrés.

En aquest punt es pretén acordar la venda d’una parcel·la del polígon industrial, després de la renuncia del seu anterior propietari. Sols cal que el govern municipal del PP faça complir el plec de condicions i que els nous propietaris instal·len un projecte empresarial i creen llocs de treball. El mateix hauria de fer-se amb els propietaris que les van comprar fa anys i que malauradament sols han vist males herbes sobre aquestes parcel·les.

5.- Acordar, si és el cas, l’amortització de la compensació del deute en que poguera incórrer per l’impagament de l’obligació que es deriva de l’operació de tresoreria, en el cas de que es produïra, amb recursos a que poguera tindre dret de la gestió tributaria de SUMA.

L’alcalde de Beniarrés vol demanar un préstec de 18.000 € per a fer front “ a problemas de liquidez temporal” a la Caixa de Crèdit Provincial i aquesta entitat vol assegurar-se el seu cobrament amb el que recapta SUMA dels impostos i taxes que l’Ajuntament de Beniarrés ha delegat per a que siguen cobrades.

6.- Dació i ratificació de la resolució d’alcaldia 9/2011, de 12 de gener

7.- Dació i ratificació de resolució d’alcaldia 16/2011, de 17 de gener.

8.- Dació i ratificació de la resolució d’alcaldia 22/2011, de 17 de gener de 2011.

9.- Informes d’alcaldia.

10.- Atorgament, si és el cas, de llicències urbanístiques.

Sols hem queda convidar-vos a assistir-ne a la sessió plenària doncs l’aprovació del pressupost és un dels punts més importants que un consistori aprova en tot l’any.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...