BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dilluns, 11 de febrer de 2008

Ple Extraordinari a l’Ajuntament de Beniarrés.

La sessió tindrà lloc el proper dimarts dia 12 de febrer a les 20:00 hores.

L’ajuntament de Beniarrés celebra sessió plenari, obligat per la celebració de les eleccions a Corts Generals i per a l’elecció del personal que estarà al front de les meses electorals. L’ordre del dia és el següent:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior nº 1/08 de 1 de Febrer de 2008

2.- Realització de sorteig públic per a la formació de les meses electorals que s’han de formar el dia 9 de març de 2008 amb motiu de les Eleccions a Corts Generals.

Actualment es realitza mitjançant un programa informàtic , el qual elegís els titulars i els suplents de les dues taules que hi ha a Beniarrés

3.- Acceptar la renuncia a la compraventa de la parcel·la R.5-1 presentada per A. Jordà Samper SL i donar tràmit d’audiència en expedient de pèrdua de fiança provisional presentada per a participar en l’adjudicació de la parcel·la.

Una nova renuncia a una parcel·la del polígon industrial serà acceptada sens dubte per la corporació municipal. Les parcel·les podran estar venudes però projectes empresarials i construcció de naus industrials i llocs de treball se’n veuen ben pocs.

4.- Aprovació d’expedient de venda de la parcel·la urbanitzada R.5-1 del polígon industrial mitjançant subhasta i procediment obert, plec de clàusules administratives i determinació de membres de mesa de contractació.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...