BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dijous, 9 de novembre de 2017

Modificació de l'Impost de Bens Immobles a Beniarrés

El coeficient sobre l'IBI passa del 0,54 al 0,58%


El passat 11 d’octubre es va celebrar una sessió plenària de caràcter ordinari a l’Ajuntament de Beniarrés on es van tractar temes molt interessants que afecten al conjunt de la població.

Com és habitual, sols hi havia 3 persones com ha públic assistent a la sessió, elque denota el passotisme de molt dels nostres veïns i veïnes pel que respecta a la política local en contraposició, per exemple, al que està passant a Catalunya on es tema de conversació en totes les taules i tertúlies i on tots tenim una opinió formada dels fets que ocurren a centenars de quilòmetres, siguent que al mateix temps no sabem que ocorre a casa nostra i com es gestionen els diners dels nostres impostos.


En l’esmentada sessió es va acordar pujar el coeficient que aplica l’Ajuntament de Beniarrés en el rebut de l’Impost de Bens Immobles del 0,54% al 0,58% en els immobles de caràcter urbà. La proposta de l’alcaldia va eixir endavant amb el vots a favor del Partido Popular, els vots en contra del Partit Socialista del País Valencià i l’abstenció de Compromís. Serà efectiva a partir de l’any 2018.

El Ministeri d’Hisenda havia aprovat a l’Ajuntament de Beniarrés una baixada en el valor cadastral del immobles de caràcter urbà degut a que la revisió cadastral vigent es va fer efectiva en ple “boom” immobiliari dels anys 2007 i 2008, propiciant que el valor cadastral dels nostres habitatges baixe i al mateix temps baixe l’impost de bens immobles (IBI) , que és el que paguem al nostre Ajuntament per el valor de la nostra casa.

El Partido Popular, envers de deixar el coeficient en el 0,54% tal i com estava, el puja al 0,58% per tal de seguir ingressant el mateix i que tots i totes seguim pagant el mateix per la nostra casa, no apreciant directament en la nostra butxaca la reducció que el Ministeri ha aprovat en el valor de les nostres cases i que afecta a l’IBI.

El socialistes vam votar en contra d’aquest pujada, ja que si el valor de les nostres cases es menor, també deu ser menor el que paguem per elles en aquest impost, fins i tot, vam proposar una baixada del coeficient per tal, d’entre altres coses, ser un incentiu per a l’arribada a Beniarrés de noves famílies que rejovenixquen la nostra població.


Com vegeu al nostre Ajuntament es decideixen actuacions que afecten a tots nosaltres i que considere oportú fer arribar a la gent per tal de que n’estiguen assabentats doncs, malauradament, no es penja cap acta d'una sessió plenària del nostre Ajuntament en la seu web oficial des de l'any 2012.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...