BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dijous, 11 de setembre de 2014

Nova modificació del Pla General de Beniarrés

En data de 13 d’Agost de 2014, pràcticament en la celebració de les Festes Patronals de Beniarrés, eixia publicat al DOCV número7338 el següent edicte de l’Ajuntament de Beniarrés:


Ajuntament de Beniarrés

Informació pública del projecte de modificació puntual número 7 del pla general d’ordenació urbana. [2014/7220]

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària número 4, celebrada el dia 23 de juliol de 2014, en el punt de l’ordre del dia «3. Modificació puntual número 7 del PGOU de Beniarrés», va acordar sotmetre a informació pública la modificació puntual número 7 del Pla General d’Ordenació Urbana de Beniarrés, per un termini d’un mes, comptat a partir de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i en un diari d’àmplia difusió en la localitat, a l’efecte de rebre reclamacions i al·legacions. Durant aquest termini, el projecte diligenciat estarà dipositat en la Secretaria de l’Ajuntament per a la consulta pública.

Beniarrés, 28 de juliol de 2014
.
L’alcalde: Luis Tomás López.

Després de llegir l’edicte, de segur, molts s’haureu quedat igual.

Intentaré explicar-ho una mica, doncs si no es té més informació, segur que no s’enten i ningú es dignarà a acostar-se a l’Ajuntament per a veure el projecte.

Saló de Plens de
l'Ajuntament de Beniarrés
El que el Partido Popular va aprovar en sessió plenària de 23 de Juliol va ser modificar les bases urbanístiques de la nova àrea urbanitzada al costat de la piscina i del carrer Dr. Orero, passant de ser una zona residencial de casetes adossades a una zona on el constructor o promotor puga construir edificis de pisos de fins a 10 metres d’alçada.

Es a dir on abans sols es podia construir cassetes adossades, ara també es podrà construir finques de pisos de 8 o 10 pisos, i a més a més,  els dos tipus de construccions es podran fer a la vegada, donant-se el cas de que u es compra una parcel·la per a fer-se una vivenda adossada per a d’ell sols i al costat et podran construir un finca de pisos com puga ser la que es va construir al costat de la centraleta de la Telefonica, en la zona del Dr. Fleming.


El motiu del canvi en la qualificació de la construcció vos el poden explicar els membres del govern a l’Ajuntament de Beniarrés que son els qui van votar a favor, altres ens reservem les pròpies opinions i els motius d’aquests canvis, no siga que després diguen que no es vol que es construixca res al poble.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...