BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

divendres, 10 de juny de 2011

I la Comissió d’Investigació?

Ahir per la vesprada es vam reunir els regidors socialistes que deixarem la l’Ajuntament i els nous regidors, Jesus i Mª Jesus, que representaran als votants socialistes i a la resta de veïns i veïnes de Beniarrés, al llarg de la nova legislatura que s’enceta aquest dissabte a les 12:00 hores.

Entre molts temes que vam tractar, es vam adonar que no s’havia tancat la Comissió d’Investigació, que per unanimitat de tots els regidors, es va aprovar l’any 2009 per tal d’investigar les gestions realitzades en matèria d’esports i festes durant el període 1999-2003.

Com la legislatura s’ha acabat, les actes de les últimes sessions plenàries han sigut aprovades i la Comissió d’Investigació segueix oberta, el Grup Municipal Socialista presenta la següent instància per tal d’esbrinar i dictaminar sobre un dictamen de la Comissió, doncs tancada la legislatura la comissió segueix oberta i sense cap dictamen.

La instància diu el següent:

Nom: Grup municipal socialista de l’Ajuntament de Beniarrés

EXPOSA:

En la sessió extraordinària de 4 de març de 2009 celebrada a l’Ajuntament de Beniarrés, al seu punt nº 10, s’acordava per UNANIMITAT de tots els regidors assistents la creació d’una Comissió d’Investigació que tendria com objecte “aclarar unas cuestiones relativas a gestiones realizadas en materia de deportes y fiestas durante el periodo 1999- 2003” (copia de l’acta).

L’acta de la sessió plenària diu el següent:

“10º.- ACORDAR SOBRE LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

El alcalde inicia este punto diciendo que la creación de esta Comisión tendría por objeto aclarar unas cuestiones relativas a gestiones realizadas en materia de deportes y fiestas durante el periodo 1999- 2003.

La propuesta sería celebrar la primera sesión el 4 de mayo y que estuviera formada en proporción igual a la composición del Pleno, por tanto estaría formada por dos miembros del PP, uno del PSOE- PSPV y otro del BLOC.
El portavoz del grupo municipal BLOC considera que debería de haberse documentado mejor la propuesta ya que aún no sabe porqué motivos va a carearse.

El alcalde contesta que es para pedir aclaraciones sobre la gestión de algunos asuntos que no están del todo claros.

El portavoz del grupo municipal PSOE- PSPV manifiesta que no sabe lo que se pretende con la creación de la Comisión de Investigación, considera que debería explicarlo antes de empezar. Añade que ayer habló con la alcaldesa de ese periodo y no tiene ningún problema con que se lleve a cabo ni ellos tampoco. Entiende que sería más importante la creación de Comisiones de Trabajo que de Investigación, pero ya que se va ha hacer le gustaría que se ampliara hasta el año 2007.

El alcalde propone que la composición de la misma sería por parte del PP, Luís Tomás López y Francisco José Tomás López, por parte del PSOE Mª Teresa Gilabert Castelló, ya que tanto Fede como José Vicente formaban parte del equipo de gobierno de esa época y por parte del BLOC: Josep LLuís Jordà i Navarro.

El portavoz del PSOE dice que corresponde a su grupo político designar un representante para la Comisión no a él, que ya lo propondrán y que por esa regla de tres él ( Luís Tomás López) tampoco podría estar en la Comisión porque formaba parte de la oposición en esa época.

Acto seguido se somete a votación la creación de la Comisión de Investigación quedando aprobada por unanimidad.”

Posteriorment a l’aprovació pel Ple de la creació de la Comissió d’Investigació es van realitzar diferents sessions de la mateixa durant l’any 2009, no realitzant-se cap convocatòria al llarg de l’any 2010 ni 2011.

En la darrera sessió ordinària de l’any 2010, el regidor Frederic Jordà li va preguntar a l’alcalde, quan pensava convocar la Comissió d’Investigació si feia més d’un any que no es convocava, a lo que l’alcalde va contestar que hi havia temps de convocar-la i tancar-la abans de que s’acabara la present legislatura.

Es l’alcalde de l’Ajuntament de Beniarrés el qui proposa els ordres del dia de les sessions plenàries i el qui les convoca i ni s’ha convocat la Comissió d’Investigació ni s’ha portar a cap sessió plenària.

El passat dimecres 8 de juny es va celebrar la darrera sessió a l’Ajuntament de Beniarrés, no havent-se ni tancat la Comissió d’Investigació, ni realitzant-se un dictamen, ni aprovant-se o desestimant-se la proposta de la Comissió d’Investigació, es a dir, la Comissió d’Investigació a data de la presentació d’aquesta instància segueix oberta i la darrera acta de la última sessió aprovada per el ple de l’Ajuntament.
SOL·LICITA:

Que s’aplique el Reglament d’Organització i Funcionament de les Entitats Locals que regula la creació d’una Comissió d’InvestigacióBeniarrés a 10 de juny 2011

6 comentaris:

Anònim ha dit...

Ara vols que s'aplique?si quan el van requerir no el vas presentar...eixe eres tu.El que has de fer es deonar les gràcies perque tens molt que callar

Anònim ha dit...

Quan s'obri una comissió d'investigació, per les raons que siguen, s'ha de tancar al finalitzar-la, emetent l'informe corresponent.
Alguns membres d'eixa comissió ja no estan en el nou ajuntament.
Ara, què es fa?
Quin és l'informe final?

Beniarres al dia ha dit...

Al primer anònim: Xe un nou amenaçador anònim. Sembla que t’alces estorat de bon mati. Hauràs tingut una roin nit pel que veig.

T’has d’amagar darrer d’un anònim per a dir el que dius .....eixe eres tú.

Et convide a que vages a un jutjat i presentes la corresponent denuncia si tant dius que tinc molt que callar, pel que a mi respecta, no vaig a deixar que la comissió no es tanque amb un dictamen, que és el que cal i per això, es va crear per unanimitat, inclòs el meu vot.

Si l’Ajuntament de Beniarrés no em vol donar resposta, en altre lloc me la facilitaran per a que no hi haja gent com tú que vaja dient “has de fer es deonar les gràcies perque tens molt que callar”.

Temps al temps, jo tranquil•lament marxe ara a dormir.

Al segon anònim. Esperaré un temps. Si l'Ajuntament de Beniarrés no em dona una resposta clara, en altres llocs ens respondran a les preguntes que planteges.

Anònim ha dit...

Entiendo lo que quiere Fede. Se le anunció que iban a abrir una Comisión de investigación en la legislatura anterior sobre actuacions suyas y se formó esa comisión.
Ahora ha terminado esa legislatura, pero la comisión no se ha cerrado, porque no ha dictaminado ningún informe final.
Lo que quiere Fede es que se haga un dictamen final para poder cerrar el tema de las "sospechas".

Anònim ha dit...

Menos mal que nos lo has traducido, si no, no nos hubieramos enterado...jaajajajajaja...

Beniarres al dia ha dit...

NI resposta pr part de l'Ajuntament de Beniarrés. Que seria allò tant important que volien investigar i que ara callen?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...