BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

dimecres, 11 d’octubre de 2017

Ple ordinari a l'Ajuntament de Beniarrés
Ajuntament de Beniarrés


ANUNCI

Per l'Alcaldia s'ha convocat Ple Ordinari el DIMECRES 11 DE octubre de 2017, a les 19,30 hrs, amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació dels esborranys de l'acta de la sessió plenària ordinària nº 2/2017 de 6 de juliol i Ple Extraordinari nº 3/2017 de 17 de juliol de 2017.

2. Aprovació del Compte General de 2016.

3. Sol·licitud d'encomana de gestió dels procediments administratius en matèria sancionadora derivats per la infracció de normes de tràfic i circulació comeses en el casc urbà de Beniarrés en la Direcció general de trànsit.

4. Modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost de Béns Immobles.

5. Acordar, si escau, les dues festivitats locals amb caràcter retribuït i no recuperable per a l'any 2018.

6. Assumptes extraordinaris, si els hi hagués.

7. Dació de comptes de les resolucions d'Alcaldia dictades des de l'últim plenari ordinari fins a l'actual (des de Decret nº 44/2017 fins al Decret nº 77/2017)

8. Informes d'Alcaldia.

9. Mocions dels grups municipals, si escau.

10. Precs i Preguntes.Beniarrés, a 4 de octubre de 2017
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...