BENIARRÉS AL DIA NI COMPARTEIX NI ES FA RESPONSABLE DELS COMENTARIS QUE EN AQUESTA PÀGINA ES PUBLIQUEN.
AQUELLS QUE CONTINGUEN OFENSES, INSULTS O SEMBLANTS, NO SERAN ADMESOS.
Actualitat: AJUNTAMENT: Dimecres 23 de maig a les 19:30 hores sessió plenaria a l'Ajuntament de Beniarrés

diumenge, 30 de novembre de 2008

On està Canal 9?

Canal 9 desprecia la manifestació

Trenta-cinc segons. A això van reduir ahir els serveis informatius de Canal 9 una de les manifestacions més multitudinàries de la societat valenciana en els últims anys, almenys des de les protestes per la matança del 11 de març. De fet, aqueixos 35 segons van ser més o menys el mateix temps que va dedicar la televisió pública a l'enèsima defensa que va fer el conseller d'Educació, Alejandro Font de Mora, de la seua política de multilingüismo.


Imatge de la Manifestació a València (autor: Miguel Angel Montesinos)

Encara que la manifestació es va celebrar a una hora prudent com per a tenir una bona cobertura informativa en els espais nocturns, Canal 9 no va considerar important destacar una marxa de 50.000 persones pels carrers de València. No va aparèixer entre les set notícies del sumari; i en el desenvolupament de l'informatiu van aparèixer abans els successos de Bombai, el part meteorològic en tota Espanya, un simulacre de la Creu Roja, un reportatge sobre els preus i fins i tot els incendis que es van produir el divendres. Ja ficats en matèria informativa, la crònica de Canal 9 va destacar la protesta d'uns joves al Pla Bolonya i les queixes dels comerciants dels carrers per les quals va transcórrer la marxa.Imatge multitudinària de la manifestació ( Autor: Miguel Angel Montesinos)

La veritat és que els propis organitzadors, la Plataforma d'Ensenyament Pública, esperaven que la cobertura dels mitjans públics fóra paupérrima. El seu portaveu, Gema Piqué, es preguntava durant el recorregut de la marxa «on està Canal 9».


Pancarta que encapçalava la minifestació (Autor: Miguel Angel Montesinos)

Informació estreta del diari Levante-EMV on podràs trobar altres noticies relacionades

dissabte, 29 de novembre de 2008

Beniarrés podria rebre fins a 245.000 € del Pla del Govern Espanyol per a la crisi

Es repartira una ajuda màxima de 175 € per cada habitant del municipi

El Consell de Ministres ha donat avui el vistiplau al Reial decret-Llei pel qual es constituiran dos fons, dotats en conjunt amb 11.000 milions d'euros, que serviran per a invertir en sectors econòmics estratègics i en obra pública municipal, amb l'objectiu de crear 300.000 llocs de treball. Un conjunt de mesures que elevaran el dèficit públic al límit del 3% durant els dos pròxims anys, ha avançat avui el vicepresident segon i ministre d'Economia, Pedro Solbes. De cara a 2010, ha afegit que "és prematur" apuntar que baixarà d'aquesta xifra.

Amb el Fons d'Inversió Municipal, que repartirà els 8.000 milions en funció de la població, amb el que cada corporació local podrà rebre fins a un màxim de 175 euros per habitant, els municipis podran finançar només obres de nova planificació i d'execució immediata -aquelles que no estiguen previstes en els pressupostos de 2009 i la licitació dels quals comence abans que transcórrega un mes des que l'autorització per a que el Fons la finance es publique en la web del Ministeri d'Administracions Públiques-. Solbes ha garantit una resposta per part d'aquest departament en deu dies.

L'import màxim per contracte no podrà superar els cinc milions i, per a adjudicar-los, els ajuntaments tindran en compte les ofertes que creen més ocupació i exigiran que el personal contractat per a l'execució de les obres estiga aturat, al mateix temps que haurien de constatar el nombre de treballadors una vegada conclosa l'obra. "Pretenem que aquells que no tinguen treball ho tinguen", ha emfatitzat Solbes. El termini per a això és el primer trimestre de 2010, encara que es contemplen pròrrogues de 6 mesos.

Per a llegir la noticia sencera al diari EL PAIS clica ací

L’Ajuntament de Beniarrés s’ha de posar a treballar.

Davant aquesta importat ajuda que pot arribar per la nostre poble d’uns 245.000 € ( un màxim de 175 per cadascun dels 1400 habitants), l’ajuntament té que preparar un programa d’actuació i complir els requisits que l’ordre demana com siga obra nova i que no estiguen al pressupost de l’any 2009.

Unes primeres ideees en que es pot invertir aquests diners el nostre ajuntament és la construcció d’una nova Biblioteca, urbanitzar alguns carrers, començar a construir un Centre Social, construcció de nous camins rurals, construcció d’habitatges per a després llogar-los, una nova xarxa d’aigua del nou pou fins al poble ( en el cas de que el pou siga municipal), La Casa de la Música o altres coses que amb més temps podran anar eixint. Però el que cal es que l’ajuntament es pose a treballar el més aviat per tindre la documentació preparada quan es demane.

Malauradament, aquests diners no es podran gastats en ampliar el polígon industrial de Beniarrés perquè els nostres dirigents locals no han fet els deures des de que estan al capdavant del consistori beniarresí doncs no s’han requalificat els terrenys ni s’ha modificat el Pla General d’Ordenació Urbana ni els terrenys son municipals.

Crec que potser una gran ajuda, aquests diners que poden arribar al nostre poble de la ma del govern de Jose Luis Rodirguez Zapatero si son ben emprats per els nostres dirigents locals per a crear noves infraestrucutures i nous llocs de treball.

Aquesta és l’adreça del Ministeri d’Administracions Públiques on s’han de tramitar les sol·licituds i recavar tota la informació

divendres, 28 de novembre de 2008

Pressupost Ajuntament de Beniarrés 2009: Despeses (I)

El pressupost per a personal de l’Ajuntament de Beniarrés per a l’any 2009 puja a 299.059 €.

Com ja havia anunciat en anteriors articles, crec que la gent deu conèixer com son els pressupostos que ha proposat l’equip de govern del Partido Popular a l’Ajuntament de Beniarrés. Recordar que l’aprovació inicial va eixir endavant amb els 5 vots dels representats del Partido Popular i els vots en contra dels 3 representants del PSPV-PSOE i el representant del BLOC.

En un anterior article, ja he comentat com està distribuït el CAPITOL I d’ingressos per a l’any 2009. Ara en aquest article vull comentar i desenvolupar com està distribuït el Capitol I de despeses que és el capítol de personal de l’Ajuntament de Beniarrés per a l’any 2009.

Primerament transcriure l’informe de l’alcalde recollit en la Memòria de Presidència referent al capítol de personal: “ La cifra de gastos de personal asciende a 299.059 € y prevé la creación de una plaza de auxiliar administrativo y una plaza de personal laboral fijo de peón de servicios multiples, puesto que existe necesidad de crear estas plazas para mejorar la prestación de servicios municipales. Ademàs recoge dos plazas de personal laboral temporal que corresponde a las tecnicos en educación infantil para la guarderia seleccionados en el ejercicio anterior.

Recoge también, consignación para la contratación de trabajadores en virtud de expedientes tramitados al amparo de la orden de la conselleria de economia, hacienda y empleo: programa de empleo público EMCORP, así como del programa EZOINT y PAMER. Señalar que en la plantilla se elimina la
plaza de personal eventual correspondiente a auxiliar administrativo de apoyo a grupos polítcos”

Com es pot apreciar a la memòria de Presidència es creen dos llocs nous de treball però no entra més gent a treballar a l’ajuntament. El que passa és que la plaça de treballador eventual desapareix i envers, es trau la plaça d’auxiliar administratiu que és el que s’haguera d’haver fet fa temps. El mateix passarà amb la plaça de peó municipal o “agutzil” i que actualment éstà dintre de la partida de “Altre Personal”

Per a l’any 2009 la plantilla de personal de l’Ajuntament de Beniarrés estarà formada per:

1 Alt càrrec alliberat amb dedicació exclusiva
1 Secretaria-Interventora (Funcionari)
1 Administratiu (Funcionaria)
1 Auxiliar Administratiu (Funcionari)
2 Operaris serveis múltiples (Laboral Fijo)
2 Tècnics en educació infantil (Laboral Temporal)

El pressupost per a l’any 2009 pel que respecta al Capítol I de despeses, capítol de personal és el següent:

Retribucions bàsiques i altres: Alts càrrecs: Aquest és el sou que cobra la regidora alliberada, Yolanda Calbo a relació de 970 € al mes. Cal dir que s’ha incrementat respecte l’any passat el 2 % corresponent a l’IPC quan la majoria de polítics han congelat el seu sou com puga ser els diputats a Corts Valencianes amb solidaritat amb els treballadors i treballadores que estan patint la crisi econòmica.

Retribucions bàsiques funcionaris: Com d’alt he exposat, a l’ajuntament de Beniarrés hi hauran 3 funcionaris l’any 2009 si es trauen les places previstes en l’annex de personal . Recordar per exemple que la plaça administratiu està pendent de traure des de l’any passat on ja va ser pressupostada.

La quantitat prevista per a pagar les retribucions bàsiques als funcionaris és de 36.100 € repartits de la següent forma: Secretaria – Interventora 20.436 €, Administratiu 11.378 € i Auxiliar Administratiu 8.383 €. L’any passat en aquest mateix concepte hi havia pressupostats 33.275 €.

Retribucions complementaries funcionaris: Els funcionaris, a més a més , de tindre unes retribucions bàsiques tenen uns complements en funció del lloc de treball que tinguen.

Per aquest subcapitol hi ha previstos per al pressupost de l’any 2009, 51,530 € que seran repartits entre les tres funcionaris amb que compta l’ajuntament. Evidentment, no estan repartits de forma proporcional. L’any 2008 en aquest mateix capítol hi havia previstos 34.688 € però sols per a dos funcionaris.

Laboral fixe: En aquest concepte estan els sous dels 2 operaris de serveis múltiples. El que hi ha ara i la plaça que es pensa traure. Per aquest concepte hi ha pressupostats per a l’any 2009 33.000 €.

Laboral temporal: En aquest concepte estan els sous de les dues treballadores que estan al capdavant de la guarderia municipal amb un pressupost de 23.600 €. Fent un simple divisió de 14 nòmines ( 12 mesos + 2 pagues extra) multiplicat per dues treballadores i dividit per 23.600 € podreu saber el que cobraran al mes les Tècniques en Educació Infantil. Molts ara sabreu perquè quasi totes les que van tenien dret a aquestes places van renunciar a elles.

L’any passat no hi havia consignació per aquestes dues treballadores doncs cobraven de la partida “Altre Personal”

Altre Personal: En aquesta partida estan inclosos els sous del treballadors que l’ajuntament contracta, principalment, en estiu com son les quadrilles del PAMER, les persones del programa EZOINT, els socorristes de la piscina municipal. Per aquest menesters hi ha 67.000 €. L’any 2008 hi havia 74.008 €.

Ací cal dir que aquesta partida està molt inflada, doncs sols ve a gastar-se un 30 % del total pressupostat. Per tant l’ajuntament, ho podria contractar més gent o més be pagar-los a les persones que accepten treballar en aquets programes sous més dignes doncs el que estan cobrant ratlla la misèria.

Gratificacions: Aquesta quantitat de diners es la destinada a hores extra dels treballadors municipals o al pagament de gratificacions que l’alcalde concedeix als mateixos treballadors. Per a l’any 2009 hi han pressupostats 4.000 €. Per a l’any 2008 hi havia pressupostats 1.500 € però cal dir que a data d’avui ja es porten gastats més de 5.500 € en aquesta partida pel que respecta a l’any 2008.

Seguretat Social: Aquesta és la quantitat destinada a pagar, com diu el eu concepte, la seguretat social dels treballadors municipals. Per a l’any 2009 hi ha pressupostats 70.229 €. L’any 2008 hi havia pressupostats 59.625 €.

Assenyalar que l’any 2008 hi havia una partida anomenada “Laboral Eventual” que era la persona contractada per l’alcalde amb el nom de “ Personal per a l’ajuda als grups polítics” i que rebia un sou de 12.615 € i que per a l’any 2009 desapareixerà per a traure una plaça pública d’auxiliar administratiu.

Cal dir que tots els sous que dalt he esmentat son bruts per tant quan els treballadors cobren, els hauran de fer les oportunes retencions com qualsevol treballador.

Resumint, per a l’any 2009 hi ha pressupostats per a despeses de personal 299.059 € per a un total de 8 treballadors més el personal contractat en programes PAMER, EZOINT, etc. L’any 2008 hi havia pressupostats per a despeses de personal 247.403 € per a 8 persones ( les dues de la guarderia a partir de setembre) més el personal contractat en programes PAMER, EZOINT, entre altres, encara que alguns llocs de treball canviaran de categoria laboral, el número de gent seguirà sent el mateix.

dimecres, 26 de novembre de 2008

L'ús de cadenes és obligatori en set carreteres d'Alacant per neu

L'ús de cadenes és obligatori per a circular per set carreteres de la província d'Alacant a causa del temporal de neu que afecta a alguns municipis de les comarques de l'Alcoiá, El Comtat i la Marina Alta, han informat el Centre de Coordinació d'Emergències i la Guàrdia Civil.

En concret, la circulació està condicionada en la CV-700, que uneix Bocairent i El Verger, al seu pas pel terme municipal de Muro; en la CV-70, que connecta Alcoi i Benidorm, i en la CV-705, a l'altura de Beniarrés.

També estan afectades la CV-790, que uneix Benilloba amb Cocentaina, i la CV-720, al seu pas per Parcent, entre Gorga i Pedreguer.

L'ús de cadenes també és obligatori en la CV-770, entre Alcoleja i Seia, al seu pas pel port de Tudons, i en la CV-785, que uneix Benifallim i Penàguila.

A més, s'han suspès les classes en les tres seus que el Centre Rural Agrupat Mariola-Benicadell té a Gaianes, Alfajara i Agres.

El col·legi 'Verge dels Dolors', de Benilloba, i l'institut d'educació Secundària 'Manuel Broseta', de Banyeres de Mariola també han tancat les seues portes.

Els serveis de màquines quitanieve de les comarques de l'Alcoiá i El Comtat romanen en alerta per si el temporal empitjora durant aquesta nit, si bé la neu que cobrix el paisatge a més de 600 metres d'altura sobre el nivell del mar no supera els dos centímetres en aquest moment.

En Alcoi, on ha nevat des de les 8.30 hores, aproximadament, fins a les 12.30 del migdia, la temperatura exterior tot just arriba a els tres graus centígrads.

Aquest ainformació ha sigut publicada ala diari La Verdad, hui a les 16:16 hores provinent de l’Agència EFE.

Bancals al Comtat i el Benicadell nevat ( imatge d'arxiu)


La neu visita Beniarrés

Aquest matí ens ha sorprès la primera nevada de la temporada. Els cotxes i les teulades s’han cobert de neu, encara que als carrers no ha arribat a cuallar. La pluja que ha acompanyat després a la neu l’ha desfeta.

Les temperatures son molt fredes i s’espera per als propers dies més pluja encara que la neu pujarà a quotes més elevades.

dimarts, 25 de novembre de 2008

Edicte publicat al BOP referent a l’Ajuntament de Beniarrés

Aprovació inicial pressupost general 2009

Aquest és l’edicte sencer que huí dia 25 de novembre ha eixit publicat al BOP nº 227 ( pàgina19) de la Provincia d’Alacant i que fa referència a l’aprovació inicial del pressupost del nostre poble per a l’exercici 2009.

Ara s’obri un periòde de 15 dies hàbils( descomptant diumenges i festius), on qualsevol veí o veïna, podrà consultar-lo i presentar les oportunes reclamacions.

L’edicte diu el següent:

L'Ajuntament ple en la sessió extraordinària i urgent celebrada el dia 12 de novembre de 2008, ha aprovat inicialment el pressupost general per a 2009, i s'exposa al públic, juntament amb tota la documentació que ho integra, pel termini de 15 dies hàbils, durant els quals els interessats, podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el ple, tot això, en compliment del disposat en l'article 169 del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

Beniarrés, 13 de novembre de 2008 .

L'Alcalde, Luis Tomás López.

Sorprèn i molt, com el més normal seria que a la pàgina web de l’ajuntament estiguera penjat aquest pressupost per a que les persones interessades o per simple curiositat, pogueren consultar-lo. Si entreu a la pàgina de l’ajuntament no vore ni rastre del mateix, ni de la plantilla de personal ni de l’annex d’inversions entre molts altres documents que formen el pressupost de Beniarrés. Perquè no ho posen?

El mateix està passant amb el període d’exposició pública obert amb motiu d’haver presentat per un agent urbanitzador, una PAI sobre la zona del Dr. Orero o àrea de repartiment nº 2. Tampoc trobareu res d’aquest informació a la web de l’ajuntament de Beniarrés quan aquesta obra és molt important per a la construcció de nous habitatges al nostre poble. Perquè no hi ha res?

Està molt bé que ens informen de les activitats i de les subvencions que es reben per al nostre poble ( les que han sigut sol·licitades i venen denegades eixes no posen res) però crec que aquestes altres informacions que reclame que estiguen i que crec que deuen d’estar no apareixen en lloc. Perquè?
En aquest mateix blog aniré vegent el pressupot en diferents articles. Aquest és el primer que ja he penjat i que tracta sobre el capitol I d'ingressos

dilluns, 24 de novembre de 2008

El Beniarrés CF no pot aconsegueir la seua primera victòria en la seua visita a Alfarrasi

L’equip de futbol del nostre poble no va poder emportar-se cap a casa res positiu de la visita a Alfarrasi. Una nova derrota front a l’equip local, fa l’espera més llarga per a que arribe eixa primera victòria que tots els aficionats de l’equip del Comtat estem esperant.

El resultat final va ser victòria de l’equip local per 3 -0. La propera jornada, l’onzena, serà al camp de “La Parà” de Beniarrés contra la UD Montaverner el proper diumenge 30 de novembre.

Els resultats de la desena jornada al grup XIII de la segona regional van ser:La classificació està encapçalada per el per:


1.- Peña Madridista IBI amb 19 punts i 9 partits jugats

2.- Muro CF B amb 18 punts i 9 partits jugats

3.- UD Montaverner amb 17 punts i 8 partits jugats


...............................................................................


13.- Banyeres UE amb 6 punts i 9 partits jugats

14.- At. Carcaixent B amb 5 punts i 8 partits jugats

15.- Beniarrés Cf amb 2 punts i 9 partits jugats

25 anys de la llei d'ús i ensenyament del valencià

El 23 de novembre d'enguany fa exactament 25 anys de l'aprovació de la llei d'ús i d'ensenyament del valencià, l'única llei que regula la llengua al País Valencià.

Ahir diumenge va fer vint-i-cinc anys de la promulgació de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, l'única norma legal sobre la nostra llengua promulgada per la Generalitat Valenciana. En aquest reportatge especial de VilaWeb TV un ampli ventall de la societat valenciana pondera l'impacte que aquesta llei ha tingut al País Valencià durant tots aquests anys. L'opinió majoritària entén que va establir un canvi històric, però també que és insuficient.

Participen en el reportatge l'ex-conseller socialista, Ciprià Ciscar (que en fou el principal impulsor), Diego Gómez d'Escola Valenciana, Toni Gisbert d'Acció Cultural del País Valencià, Honorat Ros de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, l'editora Rosa Serrano, el sociolingüista Toni Mollà, el dirigent del Bloc Nacionalista Valencià, Enric Morera, i la secretària d'Educació de la Generalitat Valenciana, Concha Gómez.

'La millor llei possible', segons Ciprià Ciscar

L'ex-conseller d'Educació i Cultura de la Generalitat Valenciana, Ciprià Ciscar, màxim impulsor de la llei, diu ara que 'era la millor llei que es podia fer'. I si sosté que el coneixement de la llengua ha avançat clarament, també reconeix que hi ha terrenys on no va aconseguir d'imposar el seu criteri, com ara que les emissions de Canal 9 foren solament en català. A més, avisa que, si la llei s'hagués de reformar avui, caldria veure 'si seria per anar endavant o endarrere'. Tots els entrevistats coincideixen tant en la importància de la llei en el moment de ser promulgada, com en el fet que l'aplicació ha estat molt insuficient i que no respon a la situació actual. El sociolingüista Toni Mollà subratlla que no té capacitat normativa i, per tant, la veu més com un 'fet simbòlic' que no pas altra cosa.

L'escola, un canvi fructífer però insuficient

Hi ha acord general a dir que la llei ha servit sobretot a l'escola. Ha fet entrar l'ensenyament del català a tot el país i ha obert una porta a l'ensenyament en català. Però molt tímida. Diego Gómez, d'Escola Valenciana, explica, per exemple, que únicament un 25% dels alumnes van a escoles que ensenyen en català i que uns noranta mil xiquets voldrien entrar al sistema educatiu en català, però no poden perquè no hi ha prou oferta. Aquesta dada és contestada per la secretària d'Educació de la Generalitat, Concha Gómez.

Més enllà de l'escola

Al cap de vint-i-cinc anys de la promulgació de la llei, el nombre de funcionaris valencians capaços d'atendre el ciutadà en la llengua pròpia és molt baix. Aquesta situació és denunciada per Honorat Ros, de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que demana que es compleixi la previsió legislativa. Ros tampoc no s'explica que Canal9 faci una programació bilingüe.

El debat sobre la unitat

El pas dels anys ha rebaixat la importància del debat sobre la unitat de la llengua, àmpliament acceptada. Ros mateix llegeix davant la càmera el dictamen de l'Acadèmia, instituïda per la Generalitat com un ens normatiu valencià, que reconeix que 'els diferents parlars' del País Valencià, el Principat i les Illes constitueixen una llengua. Paradoxalment, Concha Gómez, secretària d'Educació del govern valencià, nascuda a la vila de Gràcia de Barcelona, és l'única que nega la unitat de la llengua i afirma que no sap parlar 'en valencià'.

Confiança en el futur

Sobre el futur, tothom coincideix a presentar-lo esperançat. Si Toni Gisbert, d'Acció Cultural, creu que és imprescindible articular l'àmbit de Països Catalans, Enric Morera o Toni Mollà incideixen en el paper d'internet. Honorat Ros assevera 'que el valencià ens relliga a tots', i Concha Gómez reconeix que està bé que Escola Valenciana pressioni, 'perquè ells estan situats en la utopia i les utopies són les que fan canviar el món'. L'editora Rosa Serrano, que havia estat membre del Consell Valencià de Cultura i impulsora de la renovació pedagògica al País Valencià, ho resumeix dient que 'necessitem ser molt actius i molt combatius'.

Noticia apareguda a Vilaweb

Pressupost 2009 de l’Ajuntament de Beniarrés: Ingressos (I)

Crec que el poble de Beniarrés deu saber en que es gasten els diners de tots. És la meua intenció l’anar desenvolupant el pressupost de l’Ajuntament de Beniarrés per a l’any 2009. Es a dir, el pressupost del nostre poble on es voran reflectides totes les previsions tant en despeses com en ingressos. En que es pretenen gastar els diners de tots, els nostres dirigents locals que en el cas del nostre poble, està format per representants del Partido Popular que compta amb majoria absoluta.

Vaja per davant que en cap moment se’ns ha convidat als partits polítics que formem l’oposició a l’Ajuntament de Beniarrés, PSPV-PSOE i BLOC, a participar en la redacció d’aquest pressupost ni a presentar propostes, a més a més, de donar-nos sols 48 hores per a mirar-se’ls i ser aprovats en un plenari de caràcter extraordinari i urgent. Per tant tot el que es pressuposta es a iniciativa del Partido Popular tant el que està pressupostat com el que no està pressupostat.

Primerament cal dir, que un pressupost municipal té que estar ajustat. Açò vol dir que tenen que haver els mateixos ingressos que despeses. En aquest cas hi ha més ingressos que despeses degut a que l’any 2007, l’ajuntament va tancar amb un dèficit de 3.900 € i aquesta xifra s’ha de veure compensada en el proper pressupost que en aquest cas és el de l’any 2009.

Un impost, segons la enciclopèdia lliure Viquipèdia es: “una quantitat de diners exigida per les administracions públiques als ciutadans i a les empreses d'una regió, territori o país, com a contribució a la despesa pública. L'impost és un tribut caracteritzat per fer sorgir obligacions pecuniàries en favor del creditor tributari regit pel dret públic i no requereix de cap contraprestació per part de l'administració. L'impost sorgeix exclusivament com a conseqüència de la capacitat econòmica del contribuent. El camp de les ciències econòmiques que estudia els impostos son les finances públiques, mentre que el camp del dret, és el dret tributari” .

Com el pressupost és molt extens, aniré fent diferents articles sobre el pressupost. En aquest primer article tractaré el capítol I d’ingressos que correspon als ingressos per impostos.

Aquest Capítol I està composat per 4 impostos que son els següents:

Impost sobre bens Immobles: Aquest és més conegut com IBI o “canaló” i és el que paguem per el valor dels nostres habitatges, empreses, bens, etc, es a dir sobre les nostres construccions i terrenys urbans i urbanitzables.

L’any 2008, vam patir la brutal pujada en els valors cadastrals dels nostres bens. Aquesta pujada serà plenament efectiva dintre de 10 anys on el valor dels nostres bens haurà pujat un mitja del 350 %. Mentrestant, el valor dels nostres bens va pujant un 35 % fins arribar a la xifra abans esmentada dintre de 10 anys.

Per a l’any 2009 l’ajuntament pensa recaptar 98.000 € . L’any 2008 pensava recaptar 88.000 € i l’any 2007 pensava recaptar 77.000 €. Per tant en tant sols 3 anys l’ajuntament pensa ingressar en aquest concepte 22.000 € havent quasi els mateixos bens i habitatges. Per tant, l’ajuntament encara que diu que no puja els impostos si que els puja doncs recapta més per ells havent els mateixos contribuents.

Impost vehicles de tracció mecànica: Aquest és l’impost que paguem per circular amb els nostres vehicles per la via pública, tant cotxes, com motocicletes, com tractors, com altres vehicles.

Aquest impost ve sent quasi el mateix des de fa anys. Per a l’any 2009 hi ha pressupostats 57.000 €, per a l’any 2008 hi havia pressupostats 57.000 € i per a l’any 2007 hi havia pressupostats 55.000 €.

Impost sobre l’increment del valor de terrenys de naturalesa urbana: Aquest és l’impost que es paga a l’ajuntament quan algun propietari ven alguna propietat com puga ser un habitatge o un solar. Ve a ser el 2% del valor que marca l’escriptura de compra venda.

Amb aquest import s’ha fet molta demagògia per part del Partido Popular des de que es va instaurar a Beniarrés. Al programa electoral del Partido Popular de l’any 2003 deia el següent: “ I per últim aproximadament fa un any ens van imposar un nou impost que abans no existia que és el Impuesto sobre Bienes de Naturaleza Urbana amb un 2%. Per contrarestar aquesta càrrega impositiva el Partit Popular proposa una sèrie de mesures començant per una millor gestió i un major control pressupostari, l’eliminació d’aquest nou impost i la modificació d’alguns”.

Res més lluny de la realitat. Per a l’any 2009 hi ha pressupostats 11.000 €. Per a l’any 2008 hi havien pressupostats 8.000 € i per a l’any 2007 hi havien pressupostats 3.000 €. A dia d’avui l’impost està vigent.

Impost sobre activitats econòmiques: Abans existia l’impost sobre activitats econòmiques IAE que pagaven directament les empreses als ajuntaments i era uns dels pilars on es sustentava el finançament local. El govern de Jose Maria Aznar el va suprimir, amb el silenci de la Federació Espanyola de Municipis, creant una compensació econòmica per a cadascun dels ajuntaments per la retirada d’aquest impost.

Aquest impost pràcticament segueix igual: Per a l’any 2009 hi ha pressupostats 5.000 €, per a l’any 2008 hi havien pressupostats 5.000 € i per a l’any 2007 hi havien pressupostats 3.500 €.

El total d’ingressos previstos en aquest capítol per a l’any 2009 és de 171.000 €, aquest mateix capítol l’any 2008 tenia previstos ingressar 158.000 € i per l’any 2007 hi havia una previsió de 138.500 €. Per tant, l’ajuntament té previst ingressar 32.500 € més que fa tres anys per els mateixos impostos i pràcticament els mateixos contribuents. Evidentment la pressió fiscal a augmentat.

dissabte, 22 de novembre de 2008

Foto - denuncia: El Barranc del Port

Aquestes fotografies estan fetas hui mateix. Son de l'estat en que es troba una de les fonts del Barranc del Port després de les intenses pluges passades del mes d'octubre.......... i ja han passat dies.

Fotografia on es pot apreciar on està laimtage de la Cova SantaTaules inundades per l'aigua que està estancada

(clica ací per ampliar la fotografia)

divendres, 21 de novembre de 2008

MANIFEST PER L'ESTIMA DE LA VALLETA

Les grans obres públiques, com les autovies, tenen un impacte enorme i fan de barreres ecològiques entre ecosistemes. El Parc Natural de la Serra de Mariola i el Paisatge Protegit de la Solana del Benicadell estan connectats gràcies al riu d'Agres, i aquest fa de corredor biològic entre els dos paratges. Les nostres terres són muntanyoses, amb rius transparents i boscos mediterranis autèntics. L'agricultura minifundista és la nostra identitat. Aquesta ha sigut, i encara és, el motor econòmic i vertebrador de la Valleta.

L'autovia Villena-Muro pretén unir aquests dos punts amb una via de 4 carrils buscant l'eixida a Muro seguint longitudinalment el curs natural del riu d'Agres. Aquest projecte és part d'un molt més gran, connectar Madrid amb Benidorm.

La Valleta d'Agres i els pobles que la conformen són rics per naturalesa, rics en patrimoni natural i cultural, i la prova la tenim amb el santuari de la Mare de Déu d'Agres, les Caves, les Covetes dels Moros, la via del Xitxarra, la torre d'Agres, l'Estret, la penya del Frare, i un considerable etcètera. Aquests són monuments d'importància històrica, arquitectònica i natural, monuments que els nostres avantpassats ens han deixat i que nosaltres estem obligats a tenir-ne cura i mimar perquè les nostres futures generacions puguen gaudir-los com els hem gaudit nosaltres.

Els fruits que ixen de les nostres terres són sans, bons i justos. Som unes terres reconegudes pels nostres productes, pel que aquestes terres ofereixen. Si deixem que ens lleven això, estem deixant que ens lleven la nostra identitat. Volem mirar cap al futur, sí, però de manera sostenible.

Aquests pobles que conformen la Valleta tenen un tren que dia a dia veu com hi passa el temps i cap administració fa res per millorar el seu estat, per donar-li un rendiment i per fer-lo fort i efectiu, per què? Pensem que el tren Xàtiva-Alcoi pot ser molt més beneficiós si es fan les millores que tants anys fa que es demanen. Autovia i tren formen les dues cares d'una mateixa moneda: quin model de desenvolupament i de relació amb el medi volem? Quines són les inversions que les nostres comarques i els nostres pobles necessiten?

L'agricultura amb una autovia com aquesta tendirà cap a la desaparició, l'ocupació de les millors terres de cultiu per l'autovia provocarà la fracturació del paisatge, la tendència cap al no-localisme i perdrà part de la identitat de la nostra cultura minifundista.

La plataforma SALVEM LA VALLETA: NO A L'AUTOVIA VILLENA-MURO vol mostrar amb aquest manifest la indignació cap a les administracions que volen construir el nostre futur sense comptar amb les persones que viuen i treballen en aquestes comarques. Demanem informació correcta i suficient sobre el projecte, el seu replantejament, la retirada i/o substitució per una altra alternativa d'adequació de la carretera actual i la inversió de recursos, no en actuacions com aquesta, sinó en millorar la qualitat de vida dels nostres pobles en temes com sanitat, educació, i serveis de tot tipus.

Volem prosperar, però des de la realitat de les nostres comarques. Volem estar comunicats però no de qualsevol manera. Volem mirar cap al futur, ser punt d'arribada.


VOLEM SER PUNT D'ARRIBADA, NO UN LLOC DE PAS!!!
Signa aquest manifest , enviant a l'adreça plataforma.vallagres@gmail.com el teu nom i DNI. Gràcies!

"Trueque": Perquè no?

És possible fer reparar el frigorífic sense pagar un euro, però oferint a canvi el propi treball, oli d’oliva, pastissos, cuidat de xiquets o malalts, classes d'idiomes o un DVD? Sí, és possible.

És possible aconseguir el telèfon mòbil que vols sense pagar un euro però oferint a canvi una bicicleta, la confecció d’una pàgina web o productes del camp? Sí, és possible

Es pot contractar un servei de traduccions i abonar amb productes d'horta, que t’arrepleguen les olives i abonar amb classes de solfeig, massatges o classes d'informàtica? Sí, és possible.

Podries baratar una casa o un pis per un altre perquè ara ja et ve gran o no pots pujar escales? Si es possible

El “Trueque” o Baratar és l'intercanvi d’objectes o serveis per altres objectes o serveis i es diferencia de la compravenda que no hi ha diners involucrats en l'intercanvi. Al contracte pel qual dues persones acorden una barata se li denomina permuta

Els diners condiciona seriosament la nostra realització plena com éssers humans. En èpoques de crisi com la que estem patint caldria plantejar-se si el “trueque” o el baratar productes o serveis per uns altres podria ser una possibilitat per minvar la manca de diners veins i veïnes de Beniarrés i poder tindre el que cal per a viure dignament.

En aquests temps en que els diners acurten i les entitats financeres estan pràcticament tancades a l’atorgament de crèdits, el baratar productes podria ser una excel·lent forma de obtindre el que ens cal. Per exemple si jo tinc un televisor que ja no vull i un altre veí té una consola que ja usa, es podrien barat aquests dos productes. O tinc un cotxe tipus turisme i algú té un furgoneta que ja no usa, es poden baratar aquests productes.

Crec sincerament que a Beniarrés i a la nostra comarca d’ El Comtat, hi hauria gent disposa a crear una xarxa per a baratar menjar, serveis, productes, pertinències, etc, es a dir coses que ens fan falta per a viure i que no caldria posar diners per obtenir-les. Tot seria crear un xarxa, com puga ser una web o un blog, o unes pàgines escrites periòdicament i posar les ofertes i les necessitats .Els interessats ja es posarien en contacte i baratarien els productes.

Deixe la idea en l’aire per si algú la vol recollir i estudiar com posar-la en pràctica.

dijous, 20 de novembre de 2008

¿Casualidad o destino?

El número 11

ES INCREÍBLE.

¿QUIEN SE TOMÓ EL TRABAJO DE COMPAGINARLO? .¿ES CASUALIDAD??

1) New York City tiene 11 letras.

2) Afghanistan tiene 11 letra

3) Ramsin Yuseb (El terrorista que amenazó con destruir las Torres Gemelas en 1993) tiene 11 letras.

4) George W Bush tiene 11 letras.

Esto puede ser pura coincidencia, pero ahora se pone mas interesante

1.- New York es el estado numero 11.

2.- El primer avión que se estrelló contra las Torres Gemelas fue el vuelo numero 11.

3.- El vuelo numero 11 llevaba 92 pasajeros. 9 +2 = 11

4.- El vuelo numero 77 también se estrelló contra las T Gemelas, y llevaba 65 pasajeros. 6+5 = 11

5) La tragedia sucedió el 11 de Septiembre, o mejor dicho 9/11. 9+1+1=11

6) El día es igual al numero de emergencia de la policía en Estados Unidos 911. 9+1+1=11.Pura coincidencia??? Sigue leyendo y ya me contarás.

1) El numero total de victimas dentro de todos lo aviones fue de 254. 2+5+4= 11.

2) El 11 de Septiembre es el día 254 del calendario. Otra vez 2+5+4=11..

3) Las explosiones de Madrid sucedieron el día 3/11/2004. 3+1+1+2+4= 11.

4) La tragedia de Madrid sucedió 911 días después del incidente de las Torres Gemelas 9+1+1=11....

Bueno, ahora es cuando las cosa se pone mas misteriosa.

Uno de los símbolos mas reconocidos de Estados Unidos, después de las Estrellas y las Barras, es el Águila. La siguiente estrofa ha sido sacada del Quoran, el libro sagrado Islamita 'Por que se ha escrito que el hijo de Arabia despertará a una terrible Aguila. La fuerza del Águila se sentirá por todas las tierras de Allah, mientras algunas personas temblarán en desesperación pero en el fondo se alegrarán: por que la fuerza del Aguila limpiará las tierras de Allah y abrá paz .'

Ésa estrofa es la numero 9.11 del Quoran.

Todavía no estás convencido....?!

Intenta lo siguiente y luego me cuentas, se me ha puesto el pelo de punta:

Abre el Microsoft Word y haz lo siguiente:

1. Escribe en mayúscula Q33 NY. Éste es el numero de vuelo del primer avión que se estrelló contra las Torres Gemelas..

2. Sombrea el Q33 NY.

3. Cambia el tamaño a 48.

4.. Cambia la letra a WINGDINGS.

Y AHORA QUE PIENSAS?!

Concerts de la Unió Musical de Beniarrés

Aquest proper dissabte dia 22 de novembre, la Unió Musical de Beniarrés actuarà en el Centre Cultural de la Vila d’Ibi dintre programació cultural Ibi- 2008, juntament amb la Coral Polifònica Alcoiana i la Coral Ibense. L’hora de l’actuació serà les 19:30 hores i l’entrada es gratuïta.

Aquest mateix concert es tornarà a oferir el diumenge 23 de novembre a les 12:00 hores al Teatre Calderon d’Alcoi.

Actuació de la Unió Musical de Beniarrés al XXXVII Certamen Provincial

Els aficionats de la banda de Beniarrés i de la música estan d’enhorabona aquest cap de setmana on podran gaudir d’aquests dos concerts. Desconeixc si hi haurà servei d’autobús per a les persones que hi vullguen assistir.

dimecres, 19 de novembre de 2008

Beniarrés se’n ix del Mancomunitat Mariola per a entrar en el Xarpolar

Sis municipis del PP deixen la comunitat de serveis socials de Mariola para anar-se al Xarpolar

L'alcalde de Muro aprecia interessos polítics en aquesta decisió que redueix a cinc el nombre de components de l'entitat

Sis municipis del PP han decidit deixar la mancomunitat de serveis socials de Mariola para rebre aquestes prestacions a través de la del Xarpolar. El president de l'entitat i alcalde de Muro, Rafael Climent, aprecia "interessos polítics" en aquesta decisió, que redueix el nombre de components a només cinc. La mancomunitat de Mariola ve prestant serveis socials des de fa anys als municipis situats en l'àrea d'influència de Muro. En l'actualitat està integrada per onze poblacions, xifra aquesta que es veurà sensiblement reduïda després de la decisió de sis d'ells de deixar l'entitat. Segons la informació facilitada, les poblacions que abandonaran són Benimarfull, L'Orxa, Beniarrés, Alcosser de Planes, Benillup i Almudaina, totes elles governades pel Partido Popular. L'únic municipi d'aquest partit que continuarà en la mancomunitat de Mariola és Agres, al costat de l'Alqueria d'Asnar i Alfafara, del PSOE; i Gaianes i Muro, del Bloc.

L'objectiu dels pobles sortints és rebre les prestacions a través de la secció de serveis socials que la mancomunitat del Xarpolar crearà a principis del pròxim any. Aquesta entitat, presidida per l'alcalde de Planes, Francisco Javier Sendra, aglutina a 27 pobles de menuda grandària de l'Alcoià, El Comtat i la Marina Alta, i fins ara havia limitat les seues funcions a la gestió dels residus sòlids. L'alcalde de Muro, Rafael Climent, no va dubtar a l'hora d'assenyalar que la decisió dels sis pobles d'abandonar la mancomunitat de Mariola "és una punyalada a la meua presidència. Darrere de tot hi ha una intencionalitat política impulsada per l'alcalde de Planes".

Climent va dir no compartir que la decisió tinga motivacions econòmiques, "ja que actualment ixen beneficiats amb serveis que paga l'Ajuntament de Muro i les subvencions del 65% que rep l'entitat". Per a l'alcalde murero, "el que hauria de fer Plans és integrar-se, en lloc de promoure la separació". La mancomunitat de Mariola ha sol·licitat un informe jurídic per a concretar les obligacions a les quals haurien de plantar cara els municipis que es van.

Noticia estreta del diari INFORMACION. Per a llegir més clicar ací

Perquè se’n ix Beniarrés de Mariola?

A Beniarrés els serveis que presta la Mancomunitat Mariola son el servei d’assitenta social, l’ajuda domiciliaria, la neteja a domicili, assessorament a immigrants i dones maltractades i munt de serveis que estan localitzats a Muro i que qualsevol veí o veïna de Beniarrés pot fer ús d’ells.

El Partido Popular de Beniarrés, fent ús de la seua majoria absoluta va votar en sessió plenària l’eixir-se’n de Mariola per entrar al Xarpolar, principalment per dos motius: un que es prestaran més i millors serveis, cosa que està per veure i l’altre és que al poble de Beniarrés ens anava a costar menys diners, cosa que no és veritat doncs per a l’any 2008 hi havia pressupostats 38.784 € per a fer front a les dues mancomunitats i ara que sols estarem en una hi han previstos per a l'any 2009 per a front a les despeses un total de 43.320 €. Darrere d’aquest dos motius hi ha un transfons polític per desfer Mariola ja que no es controlada per el Partido Popular.

Aquestes son les xifres, tal vegada hi ha alguna explicació més racional que no va ser exposada quan es van presentar els pressupostos per a l’any 2009 per part del nostre alcalde. Vorem?

dimarts, 18 de novembre de 2008

Fotografies d'un podium històric

El passat dissabte els corredors de ciclocròs de Beniarrés, Carles Ruiz i Iñaki Gozalbez, van copar el podium al Trofeu Ciutat de Sueca, prova pertanyent a la Challenge del País Valencià, al guanyar-la Carles i quedar en tercera posició Iñaki.

Hui ja puc oferir fotografies d'aquest podium històric per a l'esport del nostre poble. Des d'aci donar les gràcies a l'autor de les fotos)


CArles i Iñaki al Trofeu de Seuca de Ciclocròs
Imatge del podium a Sueca amb Carles i Iñaki


Ciclistes de Beniarrés al Trofeu Ciutat de Sueca

Imatge del podium del Ciutat de Sueca categoria junior


Els dos campions de Beniarrés
Els dos corredors de Beniarrés, Carles i Iñaki, dalt del caixò de campions

dilluns, 17 de novembre de 2008

El PAI del Dr. Orero

Acabat el període de presentació d’ofertes per urbanitzar l’àrea del Dr. Orero o Àrea de Repartiment nº2 del Pla General d’Ordenació Urbana sols s’ha presentat una oferta per part de Cesar Gilabert Solanes.

Ara s’obri un perídoe de temps de 30 dies per a que tota persona puga consultar tota la informació presentada i presentar les oportunes al·legacions.


Àrea de repartiment nº 2 o del Dr. Orero. Imatge de com quedarà un vegada urbanitzat.

En marron a la dreta el que es quedarà per a fer habitatges. En morat el dotacional on es construirà la nova piscina municipal. La resta marcat amb color roig i marrron queden fora del PAI.

L’anunci ha eixit publicat al DOCV nº 5.894 de data 17 de novembre de 2008 i que diu el següent:

Informació pública de la proposta de programa formulada per César Gilabert Solanes. [2008/13283]

El Ple de l’Ajuntament de Beniarrés, en la sessió celebrada el dia 8 de maig de 2008, va acordar iniciar el procediment de concurs per al desenvolupament i l’execució de l’àrea de repartiment número 1, per gestió indirecta, i es van aprovar a la mateixa sessió les bases particulars per a la selecció i adjudicació del programa indicat, acord que es va publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 5781, el dia 10 de juny de 2008, mentre que les bases es van publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 5826, el dia 12 d’agost de 2008, al mateix temps que la informació pública de l’inici de concurs per a la selecció de l’urbanitzador, anunci que s’ha remés al Diari Oficial de la Unió Europea el dia 9 de juliol de 2008 i publicat el dia 11 de juliol de 2008.

L’instrument urbanístic sobre el qual versa l’esmentat programa és el Pla General d’Ordenació Urbana de Beniarrés i la seua modificació puntual número 2. La unitat d’execució a què es refereix aquest programa té una superfície de 3.176,00 m.² i la seua ordenació està determinada al Pla General d’Ordenació Urbana.

César Gilabert Solanes, amb domicili al carrer del Doctor Orero, de Beniarrés, i el document nacional d’identitat 24342247D, a l’efecte d’iniciar la informació pública de la seua proposta de programa, ha atorgat acta de protocol·lització davant la notària de Cocentaina, Isabel Menéndez-Valdés Tauroni, que té el domicili a l’avinguda del País Valencià, número 123, entresòl, de Cocentaina, i en el termini d’un mes comptat des de la publicació de l’anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, qualsevol persona podrà comparéixer, en horari d’atenció al públic, bé a l’expressada notaria, o bé a l’Ajuntament de Beniarrés, a l’efecte de consultar els documents dipositats i presentarhi al·legacions.

Aquest anunci valdrà de notificació, a l’efecte de l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, per a aquells titulars cadastrals desconeguts o en parador ignorat, i per als qui hagen rebutjat la notificació o aquesta no s’haja pogut practicar.

Beniarrés, 10 de novembre de 2008.– César Gilabert Solanes.

Èxit total dels ciclistes de ciclocròs de Beniarrés

Carles Ruiz primer i Iñaki Gozalbez tercer classificats al Trofeu Ciutat de Seuca

Els dos corredors de Beniarrés han deixat el nom del nostre poble en lo més alt al adjudicar-se Carles Ruiz amb un temps de 42’ 52’’ la prova i quedar tercer Iñaki Gozalbez a 3’ 08’’ del guanyador. Aquesta prova és puntuable per a la Challenge del País Valencià que es disputa per tot arreu del nostre territori. La prova junior és una de les disputades de totes les que formen la Challenge.

Per tant una excel·lent actuació dels corredors beniarresins que de segur els donarà molts d’ànims per a properes etapes ( no he pogut aconseguir una fotografia dels dos corredors dalt dels caixò dels premiats).


Carles Ruiz al Trofeu Ciutat de SuecaIñaki Gozalbez al Trofeu Ciutat de Sueca


Imatge de la prova celebrada a Sueca

La sisena prova puntuable se celebrarà diumenge que ve 23 en la població castellonenca d'Onda, de categoria nacional, a partir de les 9:30 hores.

dissabte, 15 de novembre de 2008

Crisis – What crisis?

Aquest és el títol d’un ábum d’uns dels millors grups de la història Supertramp i que traduït vol Crisi – Que crisi?. Aquest mateix títol és el que hauran pensat els nostres governats locals quan han redactat el pressupost de Beniarrés per a l’any 2009.

Resulta més que evident, que estem envoltats en una crisi mundial que afecta tant als països més preparats i rics com els que menys per afrontar-la. Aquesta mateixa setmana, Alemanya ha entrat en recessió ( dos trimestres amb un increment del PIB negatiu) i li seguiran una resta de països, entre ells el més segur, el nostre.

Arrere queden les paraules del president del govern espanyol, Jose Luis Rodriguez Zapatero, quan deia que era una reblaniment de l’economia. El temps li ha llevat la raó i es clar que estem en una crisi que ningú preveia, ni el mateix Partido Popular que ara pregona que ja ho deien quan tenien una previsió de creixement per a l’any 2008 del 2’6 % i per al 2009 del 3 % (acoselle llegir un article al blog La Sombra de Aznar titulat :” LAS PREVISIONES DE LA MEMORIA ECONÓMICA DEL PP PARA LAS ELECCIONES DE MARZO: ¿QUIÉN DIJO QUE SOLBES ERA OPTIMISTA?. Per tant, ningú coneixia i crec que ni coneix, la magnitud d’aquesta crisi mundial.

Però la meua reflexió en aquest article és sobre el pressupost que ens ha presentat l’ajuntament de Beniarrés per al 2009, on estarem en plena crisi, com diuen els experts.

El nostre ajuntament ha presentat el pressupost més elevat de tota la seua història amb uns despeses de 1.677.004 € i uns ingressos de 1.680.929 €. On sols per al capítol d’inversions hi ha pressupostats 923.188 € per a despeses, de les quals CAP subvenció està confirmada. Per tant és un pressupost irreal i fictici. Perfectament es pot fer un pressupost de 5.000.000 € pressupostant en inversions la construcció d’una piscina coberta, un camp de futbol de gespa artificial, un polígon industrial nou, etc fins arribar als 5.000.000 milions d’euros com a despeses i el mateix concepte en ingressos per subvencions i ja tenim un pressupost de 5.000.000 milions d’euros i quedan més xulo que un huit. Després la realitat és altra i el que realment s’executa en inversions no arriba ni al 20 % del pressupostat, com serà el cas d’aquest any 2008.

L’ajuntament de Beniarrés, en aquest pressupost no ha retallat. Tot segueix igual com si no estiguérem en crisi . L’ajuntament de Beniarrés haguera tingut que posar-se la tisora en la ma i pegar una retallada a algunes despeses com és l’alliberament de la regidora, doncs sincerament no hi cal, doncs l’alcalde té el suficient temps per portar l’ajuntament i el treball que té a la Diputació. Partides com Festes i algunes regidories, treballs d’altres empreses, la fira de Beniarrés, despeses en actes protocol·laris, es podrien reduir. Aplicar plans d’estalvi d’energia elèctrica, reducció de la tarifa telefònica,entre altres coses.

En aquest mateix pressupost s’haguera tingut que invertir en futur, cosa que no s’ha fet com puga ser ampliar el polígon industrial i adquirir terrenys al seu voltant, cosa que no està pressupostat. Apostar per la instal·lació de plaques solars en edificis públics per estalviar energia i crear ingressos, cosa que no s’ha pressupostat. L’ajuntament podria adquirir solars i fer de promotor per donar treball i construir habitatges econòmics amb els guanys del polígon industrial, cosa que no s’ha pressupostat. Es tindria que contractar una Agent de Desenvolupament Local per assessor i ajudar a les persones emprenedores, cosa que no s’ha pressupostat. S’haguera tingut que invertir en la modernització del nostre camp amb la creació de xarxes de aigua per degoteig, cosa que no s’ha pressupostat i moltes altres coses que son inversions de futur per a crear prosperitat a Beniarrés.

Crec que ve un època difícil, tant per a les famílies com per a les empreses i el treball, per això cal ser valents i tindre mires de futur, i crec que aquest pressupost per a l’any 2009 per al nostre poble no ho és.

En posteriors articles, aniré explicant el pressupost que ha aprovat el Partido Popular per a l’any 2009 i que estarà a l’abast de tots els veïns i veïnes de Beniarrés a l’ajuntament del nostre poble per a ser consultat i presentar les oportunes al·legacions una vegada publicat al BOP.

dijous, 13 de novembre de 2008

Crònica del Ple Extraordinari i Urgent celebrat a l’Ajuntament de Beniarrés

En època de crisis, l'Ajuntament de Beniarrés aprova els pressupostos més elevats de la seua història, al revés que la resta d'ajuntaments

El passat dia 12 de novembre l’Ajuntament de Beniarrés, va celebrar sessió plenària de caràcter extraordinari i urgent. Aquesta modalitat de plens, “Urgent” sols s’empra en casos molt excepcionals i abans de començar la sessió, s’ha de justificar l’urgència de la sessió.

Els motius que va emprar l’alcalde de Beniarrés per justificar l’urgència de la sessió, van ser: un que el treballador municipal encarregat de notificar l’ordre del dia el passat divendres li se’n va passar i no ho va fer, notificant-ho el dilluns dia 10 de novembre, per tant no hi havia 48 hores per a veure la documentació abans del dia de celebració de la sessió que era el dia 12 de novembre. L’altre motiu era que la secretària es pillava uns dies per afers personals i fins el proper dia 2 de desembre ja no estarà a l’Ajuntament.

Resulta mes que evident que si hi haguera hagut voluntat política per part de l’equip governant, no s’haguera celebrat amb caràcter d’urgència doncs la Diputació d’Alacant posa a disposició dels ajuntaments secretaris accidentals per a celebrar sessions plenàries quan el secretari local no pot assistir-ne. Aquest mateix equip de govern, ja ha fet ús d’aquests secretaris en altres ocasions.

Fer-se novament ressò de la poca assistència de públic a la celebració de la sessió plenària on tant sols van acudir dues persones. Des d’ací donar-los les gràcies i lamentar el poc interès que mostren els veïns i veïnes de Beniarrés front a les sessions plenàries, si, a més a més, es debatia el punt més important d’un ajuntament com puguen ser els pressupost per al poble per a l’any 2009.

Per tant de l’ordre del dia, van ser retirats els punts 2, 3, 10 i 11 per no estar justificada l’urgència.

Una xicoteta crònica de la sessió celebrada el dia 12 de novembre de 2008 de caràcter extraordinari i urgent és la següent:

1.- Ratificar urgència de la sessió

Es procedeix a votar l’urgència de la sessió i amb els arguments abans esmentats, s’aprova amb 5 vots a favor del Partido Popular i 4 vots en contra del PSPV-PSOE i BLOC.

4.- Aprovació del pressupost general per a l’exercici 2009.

L’alcalde explica molt per damunt els pressupost per a l’any 2009. El ingressos seran de 1.880.929 € i les despeses seran de 1.677.004 €. Aquestes xifres no coincideixen degut a que l’any 2007 es va tancar amb un dèficit de 3.927 € que ara s’han de veure reflectits, per això hi ha més ingressos que despeses.

Els pressupostos els detallaré en altres articles en aquest mateix blog però vaja per davant que per el que respecte a les despeses hi ha pressupostats 299.059 € per a personal, 367.202,30 € per a subministres i funcionament de regidories i l’ajuntament, 9.707 € per a pagar interessos dels préstecs que té l’ajuntament, 58.850 € per a transferències a mancomunitats i altres, 923.188 € per a inversions, 7.463,52 € per a plans de la Diputació i 11.534,19 € per a tornar préstecs.

Pel que respecte al pressupost d’ingressos cal destacar els 171.000 € que es pensen recaptar amb impostos (IBI, IAE, Vehicles, etc) , 135.590 € amb taxes (aigua,brossa, etc), 407.061 € en ingressos de les diferents administracions ( 245.000 de l’estat central, 118.000 de la Generalitat, etc), 1500 € d’interessos de capital, 51.000 € de la venda de parcel·les del polígon i 889. 778 € de subvencions .

Ací cal assenyalar per lo desmesurat de les inversions tant en ingressos com en despeses i per l’època de crisi, que cap de les inversions consignades està confirmada per cap administració.

El resultat de la votació va ser 5 vots a favor del Partido Popular i 4 vots en contra del PSPV-PSOE i BLOC.

El motiu de votar en contra del PSPV-PSOE es va fonamentar bàsicament en que un pressupost no es pot votar amb caràcter d’urgència, impedint el seu correcte anàlisi i presentació de propostes i en que no estem d’acord amb la desmesurada despesa en personal 299.059 € que no està repartir per a tos els treballadors i treballadores per igual. Els 60.000 € per a la partida de Festes, els 2.000 € per al foment del valencià, 62.000 € per a neteja , on amb aquests diners es podrien contractar dues persones que feren aquests treballs i encara sobrarien diners.

Com he dit abans les subvencions no estan confirmades, per tant és un pressupost inflat en el capítol d’inversions, que a simple vista pot ser molt impressionat per que alhora de la seua execució queda en res. I altres coses que aniré detallant es altres articles.

5.- Canvi de dia de la celebració del proper plenari ordinari

El proper plenari ordinari queia el dia 31 de desembre i per unanimitat es va acordar celebrar-lo el proper dia 30 de desembre.

6.- Modificació estatuts de la Mancomunitat Xarpolar

Per unanimitat es va acordar incloure el municipi de Vall de la Gallinera a la Mancomunitat del Xarpolar

I amb els vots a favor del Partido Popular i els vots en contra del PSPV-PSOE i del BLOC, es va aprovar la creació de la secció de serveis socials dintre de la Mancomunitat el Xarpolar, deixant ja de pertànyer a la Mancomunitat de Servies Socials “ Mariola” a partir de l’1 de gener de 2009.

7.- Elecció de Festes Locals

Es va acordar per unanimitat acordar com a festes locals per a l’any 2009 els dies divendres 20 de març i el dilluns 7 de desembre.

L’alcalde proposava fer festa el dia 18 d’agost però membres del seu partit i els representats de l’oposició li vam fer comprendre que el dia 18 d’agost quasi tota la gent ja està de vacances.

8.- Autorització venda de parcel·la R-7.1

Un comprador de dues parcel·les al polígon industrial de Beniarrés vol renunciar a una d’elles per motius personals i per tant demana l’autorització per a vendre-li-la a una altra persona interessada. El que passa, és que aquest primer comprador encara deu a l’ajuntament de Beniarrés el pagament d’una parcel·la i creguem que abans d’autoritzar aqueta venda l’ajuntament s’ha de garantir el cobrament del que deu al poble i que millor forma que deixant sense validesa la venda d’aquesta parcel·la al primer adjudicatari i que siga l’ajuntament de Beniarrés el que li venga la parcel·la al segon interessat per a garantir-se el cobrament.

Resultat de la votació: Partido Popular 5 vots a favor i PSPV-PSOE i BLOC 4 abstencions. Per tant serà el particular el que li venga la parcel·la a l’altra persona interessada i després ja li pagarà a l’ajuntament.

9.- Concessió llicències urbanístiques

Ací cal assenyalar, que quasi tot eren obres menors, menys tres obres majors, dues de canviar les teulades i una tercera la construcció d’una nau al polígon industrial de Beniarrés.

Les llicències van atorgades amb els vots del Partido Popular i del BLOC i l’abstenció del PSPV-PSOE doncs creguem que l’atorgament de llicències, el seguiment que es fa d’elles i el procediment, deixen molt que desitjar per a un correcte funcionament de l’administració pública.

Muro no tindrà un nou Centre de Salut

Els veïns i veïnes de Beniarrés i altres pobles de la comarca del Comtat acudim al Centre de Salut de Muro existent quan el consultori de Beniarrés, en el nostre cas, tanca les seues portes. També patim la manca de serveis del Centre de Salut existent que fa que tingam que anar a Alcoi a fer una simple rehabilitació entre altres coses i com no, també patim l’aglomeració d’usuaris, doncs la població que pertany a aquest Centre de Salut s’ha vist incrementada en més del 35 % des de la seua construcció.

La construcció d’un nou Centre de Salut milloraria i molt, la presentació que rebem els usuaris de Beniarrés i la resta del pobles i ens evitaria desplaçaments cap a Alcoi al augmentar els serveis prestats. Però ja es veu, que per als nostres governants de la Generalitat , no es prioritari la construcció d’aquest nou Centre de Salut. Sols, posaren una mínima part dels diners que es van gastar i es donaren l’infima part de pressa que es van donar per construir el Circuit Urbà de Formula 1 a la ciutat de València altra cosa seria.

El Consell descarta construir un nou centre de salut fins a 2011 per falta de diners.

La Conselleria de Sanitat ha descartat construir un nou centre de salut a Muro almenys fins a 2011, per falta de disponibilitat pressupostària. Així l'hi va fer saber ahir a l'alcalde el director general d'Assistència Sanitària qui, no obstant això, s'ha compromès a visitar les actuals instal·lacions i a interessar-se pel projecte.

Tal com va informar aquest diari, l'Ajuntament de Muro va oferir mesos arrere a la Conselleria de Sanitat un solar de 2.000 metres quadrats en la zona de l'antiga estació, amb l'objectiu de construir un nou centre de salut que solucione els problemes d'espai que presenta l'actual.

L'alcalde, Rafael Climent, es va desplaçar ahir a València per a entrevistar-se amb el director general d'Assistència Sanitària, Manuel Yaruz, i conèixer de primera mà quins són les intencions del Consell en relació a aquest tema. Segons la informació facilitada pel propi Climent, en principi està descartat escometre el projecte fins a 2011, bàsicament per raons pressupostàries. "Pel que sembla -va indicar-, ja estan totes les obres programades fins a aqueix any, i no és possible emprendre noves actuacions".

En qualsevol cas, el director general s'ha compromès a visitar l'actual centre de salut per a conèixer personalment les instal·lacions i avaluar de cara al futur la construcció d'un nou edifici que cobrisca els actuals dèficits.

L'alcalde va insistir en els problemes d'espai que pateixen en l'actualitat tant el personal sanitari com els usuaris, i en la falta d'alguns serveis, com és el cas de rehabilitació, que es consideren necessaris per a no haver de desplaçar-se a Alcoi. A més, es reclama un increment de les guàrdies, per a evitar que el centre quede tancat si el personal ha d'atendre alguna urgència en els municipis de la zona. "El solar que hem oferit és prou gran per a tenir un centre de salut ampli i amb més espai per a aparcaments", va concloure.

Noticia apareguda al diari INFORMACION

dimecres, 12 de novembre de 2008

Les mentides del PP sobre l'hotel de la Font Roja, al descobert

El Govern municipal del PP s'ha vist finalment obligat a facilitar als grups de l'oposició l'expedient complet de l'hotel de la Font Roja, que inclou documents que confirmen la veracitat dels arguments de la campanya "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural"

El Govern municipal ha amagat al poble d'Alcoi, durant mesos, la documentació referent a l'avantprojecte per a la construcció d'un hotel en el paratge de la Font Roja, presentat per l'empresa "Promociones Hoteleras Vacacionales, SL"; l'ocultació d'aquests documents fins i tot ha incomplit la legislació que regula el dret d'accés a la informació ambiental.

Però finalment, el Govern municipal d'Alcoi no ha tingut més remei que facilitar tota la documentació (avantprojecte, estudi d'impacte, estudi d'integració paisatgística, informes dels tècnics de l'Ajuntament d'Alcoi, etc.) als partits de l'oposició.Plànol del túnel inclòs en la documentació de l'avantprojecte d'hotel
(que segons l'alcalde d'Alcoi, J.Sedano, no existia)

Cal dir que els documents de l'expedient, que ara hem pogut conéixer amb detall, confirmen tots i cadascun dels arguments utilitzats en la nostra campanya en defensa de la Font Roja i contra la construcció d'un hotel en el Parc Natural.

Tal com havíem denunciat, es confirma totalment que:

§ es tractava d'un edifici de 4 plantes (un semisoterrani i tres plantes en superfície);
§ es volia construir una planta més de les permeses pel plec de condicions i per la normativa i, a més, se superava l'altura màxima de cornisa (així ho afirma l'arquitecte municipal en el seu informe, emés en el mes de juliol);
§ es pretenia construir un túnel per accedir a l'aparcament subterrani;
§ l'ocupació de l'espai públic del paratge no es definia clarament;
§ el cost de la conducció d'aigua des de la xarxa pública fins a l'hotel l'havia de pagar l'Ajuntament —és a dir, el poble d'Alcoi— i no el concessionari;
§ es preveia l'eliminació de carrasques centenàries.

Com hem denunciat en altres ocasions, mentre que la nostra campanya s'ha basat en el rigor i la difusió d'informació contrastada en defensa del patrimoni natural de tots, l'actitud del Govern Municipal ha destacat per tot el contrari: la propaganda demagògica, l'ocultació de la informació, els insults i les amenaces.

La documentació que ara s'ha fet pública demostra que tant l'alcalde, Jorge Sedano, com el regidor Fernando Pastor i el principal valedor de l'hotel, Miguel Peralta, han mentit descaradament i de manera continuada en les seues declaracions públiques sobre l'hotel, afirmant que l'edifici projectat només tenia dos plantes i que no superava l'altura legal. Fins i tot Sedano es va atrevir a negar l'existència del túnel d'accés a l'aparcament, esperant que la seua mentida no fora descoberta (per a la qual cosa pretenia amagar definitivament l'expedient).

El pitjor de tot, és que aquests senyors no mentien per ignorància (cosa que també seria greu), sinó que van mentir a consciència i amb mala fe, perquè ells ja coneixien la documentació presentada per l'empresa i l'informe de l'arquitecte municipal, i eren conscients de la inviabilitat tècnica i legal del projecte. I no només van mentir, sinó que es van atrevir a insultar a les persones i col·lectius que denunciaven els impactes de l'hotel, afirmant que mentien (quan sabien perfectament que eren ells qui estaven enganyant a l'opinió pública).

Si a tot açò afegim les amenaces (en articles firmats per regidors, que incitaven a l'eliminació dels opositors a l'hotel) i la defensa a ultrança de l'administrador de l'única empresa presentada al concurs (autor d'una important estafa immobiliària i d'altres irregularitats urbanístiques), és evident que el Govern Municipal ha posat els foscos interessos d'una empresa per davant de la protecció de la Font Roja i dels interessos del conjunt dels alcoians.

En aquest moment, l'assemblea de la campanya "La Font Roja també és nostra. Hotel fora del Parc Natural" exigeix als membres del Govern Municipal de l’Ajuntament d’Alcoi que assumsquen les responsabilitats polítiques i que demanen disculpes públiques pel seu obscurantisme, per les seues mentides, per l'obstrucció al dret a la informació, a la participació ciutadana i a la llibertat d'expressió i pels insults i les amenaces a un gran nombre de ciutadans i ciutadanes que simplement han expressat la seua preocupació pel greu atemptat que es pretenia cometre en la Font Roja.

Comunicat de premsa de:

Colla Ecologista La Carrasca - Ecologistes en Acció
Apartat de Correus 25203800
Alcoi (l'Alcoià)
Correu-e: alcoi@ecologistesenaccio.org
http://www.xarxaneta.org/~carrasca

dimarts, 11 de novembre de 2008

Ple a l'Ajuntament de Beniarrés

El proper dimecres dia 12 de novembre a les 19: 30 hores tindrà lloc la celebració de la sessió Extraordinaria i Urgent del Ple de l’Ajuntament de Beniarrés amb el següent ordre del dia:


1.- Ratificar urgència de la sessió

2.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior la núm. 11/08 del dia 24 de setembre de 2008

3.- Donar compte decrets d’alcaldia (136-147/08)

4.- Aprovació del pressupost general per a l’exercici 2009


5.- Canvi de dia de la celebració del proper plenari ordinari

6.- Modificació estatuts de la Mancomunitat Xarpolar

7.- Elecció de festes locals

8.- Autorització venda parcel·la R-7.1

9.- Concessió llicències urbanístiques

10.- Sol·licitud ajudes RURALTER

11.- Informes d’alcaldia

Realment u ja no sap ni que pensar ni que dir.

El dilluns 10 reben els regidors i regidores de l’ajuntament de Beniarrés la convocatòria per a una sessió extraordinària per al dimecres 12. Les notificacions de convocatòria deuen ser entregades 48 hores abans del dia de celebració per a poder consultar la documentació que es va a tractar per a prepar i estudiar les respostes i les votacions.

En aquest cas no es compleix eixe període de temps i es torna a enviar una nova convocatòria aquesta vegada de caràcter extraordinari i urgent el dilluns 10 per la vesprada, on ara no fa falta eixe temps de 48 hores previ per a consultar la documentació al ser de caracter urgent.

Els motius que al·lega l’alcalde per a declarar la sessió plenària de caràcter extraordinari i urgent son dos: una per causes aliens a l’alcaldia s’ha produït una demora en l’entrega de la convocatòria i l’altre és que la secretària marxa de vacances per motius personals. Que no es pot fer dijous o divendres i així tenim temps de preparar propostes al pressupost de l’any 2009 i mirar-se la documentació?, Com podem formar-se un vot responsable amb tant poc temps?

Ja vegeu, tot solucionat i si no es pot veure la documentació i preparar propostes, dona igual. Total el PP té majoria absoluta i que van a dir "estos" de l'oposició.
Aquest és el tracte que rep l’oposició de Beniarrés i la forma d’actuar de l’equip de govern del Partido Popular. Especialment el pressupost de l’any 2009 on no hi ha temps material per a mirar-se’l doncs nosaltres no es dediquem professionalment a la política i no podem assistir per els matins a l’ajuntament i, a més a més , ara cal demanar permissos al treball per assitir-ne.


No esperàvem que el PP ens donarà participació o ens preguntara per si teníem alguna proposta o idea per ser inclòs al pressupost de l'any 2009, però el declarar la sessió plenària de caràcter extraordinari i URGENT, em sembla que se’n passa de la ratlla.

dilluns, 10 de novembre de 2008

A que esperen?

L’Ajuntament de Beniarrés no ha fet cap gestió per ampliar el polígon industrial.

El procés per a convertir uns terrenys agrícoles en terrenys industrials és llarg i farragós, i si, a més a més, els organismes corresponents et posen tots els entrebancs que poden i t’allarguen l’atorgament de cedul·les d’urbanització fins l’eternitat encara més. I aquest reflexió la faig amb coneixement de causa doncs és el que ens va passar quan els anteriors governs socialistes es van tirar endavant per a construir un polígon industrial públic a Beniarrés.

El polígon industrial de Beniarrés ha deixat, una vegada venudes les parcel·les resultants, uns guanys per a l’ajuntament de Beniarrés de 550.000 € aproximadament. El que no ha deixat al poble de Beniarrés son llocs de treball i perspectives de futur. Esperem que aquesta darrera apreciació siga momentània.Imatge del polígon industrial de Beniarrés

Per recordar algunes dades. El polígon industrial té 20.000 m2 dels quals 13.200 m2 son edificables. Aquests m2 edificables s’han venut a 72 €/m2. Ací cal sumar-li els 240.000 € que es van rebre com subvenció per a urbanitzar-lo ( aquesta subvenció va ser concedida una setmana després de realitzar-se la moció de censura que va portar al PP a l’alcaldia de Beniarrés. Així treballa la Generalitat Valenciana). Per tant d’ingressos s’han obtés 1.200.000 €.

Pel que respecta a les despeses del polígon. La urbanització va costat 550.000 € i altres despeses diverses uns 100.000 € per tant les despeses totals van ser de 650.000 €. Per tant aproximadament uns 550.000 € son els guanys que ha optés el nostre ajuntament de l’urbanització del polígon industrial i que en cap moment han sabut explicar al grup municipal socialista i al poble de Beniarrés, molts diners queden d’aquests guanys i en que s’han gastat els diners dels guanys del polígon?


Imatge del polígon industrial de Beniarrés

Però el que realment em preocupa, és a que està esperant l’ajuntament de Beniarrés que no està fent les gestions oportunes per ampliar el polígon industrial amb un segona fase tenint en compte que el procés es llarg i que tots els partits que tenim representació al consistori portavem al programa electoral l’ampliació del polígon industrial de Beniarrés.

L’ajuntament deuria començar a tramitar una modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) vigent i convertir terrenys agrícoles en industrials. Igual te que els terrenys siguen propietat de l’ajuntament o que siguen privats, però s’ha de començar el més aviat per a quan la crisis pase i es torne a moure l’economia, el poble de Beniarrés estiga preparat i puga ofertar terrenys industrial de qualitat.

divendres, 7 de novembre de 2008

L’oli de Beniarrés tindrà denominació d’origen

L'oli de la comarca queda inclòs en la Denominació d'Origen de la Comunitat

La iniciativa serà aprovada en breu i els productors ja podran usar el distintiu a partir de la campanya que està a punt d'iniciar-se

L'oli d'oliva verge de la comarca estarà emparat per la Denominació d'Origen de la Comunitat Valenciana, l'aprovació del qual serà efectiva en breu. La normativa contempla per a la província les zones de producció de la Muntanya d'Alacant i el Vinalopó, i els productors ja podran usar el distintiu a partir de la campanya que està a punt d'iniciar-se.

El producte emparat per aquesta nova Denominació d'Origen és l'oli d'oliva verge procedent de les olives conreades en les parcel·les situades en vuit subzonas de la Comunitat Valenciana. En el cas de la província estaran incloses la Muntanya d'Alacant i el Vinalopó, subzonas que, no obstant això, inclouen parcel·les de la pràctica totalitat de comarques.

La Muntanya d'Alacant engloba als municipis productors de l'Alcoià, El Comtat, part de l'Alacantí, la Marina Alta i la Marina Baixa. El Vinalopó, a part de les poblacions englobades en aquesta comarca, també inclou a la Vega Baixa, part de l'Alacantí i la Foia de Castalla.

S'espera que la Denominació d'Origen beneficie la comercialització de l'oli i potencie al mateix temps el seu prestigi.

Més informació sobre aquesta noticia al diari INFORMACION

La collita de l’oliva es reduirà enguany prop d'un 50%

La collita d'oliva per a almàssera en la província d'Alacant es reduirà enguany al voltant d'un 50% respecte a l'any anterior, de manera que es preveu una producció d'unes 15.000 tones.

La disminució ve motivada per diferents factors. Segons han assenyalat els experts "la producció d'oliva de almazara presenta unes oscil·lacions bastant brusques degudes en part a l'alternança en la producció de l'olivera i a les condicions climatològiques de cada any".

En aquest sentit, cal ressaltar que "a més de veure'ns afectats per la vecería, les contínues precipitacions durant la floració, juntament amb la deterioració de l'oliva per l'excés d'humitat patit a l'octubre, han provocat aquest minvament tan notable" han dit els experts.

dimecres, 5 de novembre de 2008

Educació per a la Ciutadania a la revista “ El Jueves”

La revista satírica d’actualitat i humor gràfic “El Jueves” no ha deixat passar l’ocasió i aquesta vegada li ho han posat de perles per a fer una vinyeta del desgavell que està fent el nostre govern valencià, amb al capdavant el conseller Alejandro Font de Mora, àries “Blackberry Fountain” i amb el vist i plau del president de tots el valencians ( d’alguns més que d’altres especialment si son amiguets) Franciso Camps de Golf amb l’ensenyament de l’assignatura d’Educació per a la Ciutadania , que com molts sabreu està impartint-se al País Valencià en anglés i on la comunitat educativa ha eixit al carrer demanant la retirada d’aquesta ordre.

A la revista “ El Jueves” podem llegir un sainet valencià titulat “El fracàs escolar no és per casualitat”. El resultat el podeu veure tot seguit amb Camps i Font de Mora com a protagonistes.

Clica ací per ampliar la imatge

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...